ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,353

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 179.5 ตรกม.  หรือ 112,187.5 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา และภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ

-----------------------------------------------------------------

 

จุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม)

ตั้งอยู่ที่ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง เป็นที่ตั้งของหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 2 (ห้วยน้ำดัง) เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และมีชื่อเสียงมาก นักท่องเที่ยวจะได้ชมทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่ และคอยชมพระอาทิตย์ขึ้นงดงามมาก 

-----------------------------------------------------------------

 จุดชมวิวดอยช้าง

อยู่ทางเหนือของห้วยน้ำดังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นสภาพธรรมชาติของทิวเขาอันสลับซับซ้อน และทะเลหมอกในยามเช้าตรู่

-----------------------------------------------------------------

 

น้ำตกห้วยน้ำดัง

เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยน้ำดัง มีโขดหินมากมาย มีความสูงประมาณ 50 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมากมี 3-4 ชั้น

-----------------------------------------------------------------

 

โป่งร้อนท่าปาย

อยู่ในป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบนท้องที่ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) บริเวณหลักกม.ที่ 88 แยกทางขวาเข้าไปประมาณ 2 กม. เป็นทางลูกรัง สภาพของโป่งร้อนเป็นบ่อน้ำร้อน น้ำกำลังเดือดเป็นฟอง ๆ และมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่ พร้อมทั้งมีน้ำร้อนไหลเรื่อย ๆ ทั่วบริเวณ กว้าง มีบ่อใหญ่สองบ่อ นอกนั้นมีลักษณะเป็นน้ำผุดบางจุด ความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส และรอบๆ โป่งร้อนเป็นไม้สักที่สมบูรณ์มาก

 

 

-----------------------------------------------------------------
 

น้ำตกแม่เย็น

เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยแม่เย็นหลวง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปายต่อไปสภาพน้ำตกเป็น น้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี

การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 และแยกซ้ายมือที่ตลาดแม่มาลัย ไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) จนถึงหลัก กม.ที่ 65-66 มีทางแยกขวามือ ซึ่งมีป้อมยามตั้งอยู่ ระยะทางประมาณ 6 กม.เป็นทางลูกรังเข้าถึงบริเวณห้วยน้ำดัง และเดินทางต่อไปอีกประมาณ 3 กม. จะถึงจุดชมวิวดอยช้าง ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถพักค้างแรมที่อุทยานฯได้ ติดต่อรายละเอียดได้ที่ สวนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร 579-5734, 579-7223

Thai-Tour.com แนะนำโปรแกรมเที่ยวอำเภอปาย

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --