การฝึกงานในวัดศรีสุพรรณ
ถนนวัวลาย การฝึกงานในวัดศรีสุพรรณ ผลงานเครื่องเงิน ชิ้นนี้จำไม่ได้ว่าตั้งขายไว้เท่าไร

การฝึกงานในวัดศรีสุพรรณ

สอนให้ชาวต่างชาติที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเรียนงานฝีมือที่นี่... คนไทยกลับไม่ค่อยสนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ