ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 823

วัดพระธาตุดอยหยวก

วัดพระธาตุดอยหยวก เป็นวัดสำคัญของเมืองปง ตั้งอยู่บนเนินเขา บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ ภายในวัดมีพระธาตุและวิหารรูปแบบศิลปะล้านนาที่น่าเที่ยวชม