ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,376

อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู ผาเทวดา

อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู-ผาเทวดา อยู่ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ องค์การบริหารส่วนตำบล สันโค้งได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมหลักคือการเดินป่าขึ้นไปโรยตัวที่หน้าผาเทวดา และการเที่ยวน้ำตก ชมทุ่งทานตะวัน มีศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ ช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีดอกไม้ป่าขึ้นอยู่บริเวณน้ำตกห้วยชมพู โดยเฉพาะบริเวณชั้นที่ 3 ของน้ำตกที่เรียกว่า ตาดหัวช้าง

ช่วงฤดูหนาวประมาณเดือน พ.ย.-ก.พ.  ท้องทุ่งบริเวณ ต.สันโค้งจะสว่างสดใสไปด้วยดอกทานตะวันบานอยู่ท่ามกลางขุนเขารายรอบ สวยงามชื่นตา ทั้งอากาสเย็นสบายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ชมความงามและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก