ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,038

วัดป่าแดงบุนนาค

วัดป่าแดงบุนนาค มีเจดีย์เก่าอยู่บนเนินเขาท่ามกลางดงสักที่มีเนื้อที่ถึง 73 ไร่ บรรยากาศสงบร่มเย็น  เดิมชื่อว่าวัดบุนนาค ต่อมามีการสร้างวัดป่าแดงขึ้นอีกแห่งและรวมเป็นวัดเดียวกันในภายหลัง จึงมีชื่อว่าวัดป่าแดงบุนนาค จากหลักฐานศิลาจารึกสองหลักที่ค้นพบภายในบริเวณวัด จารึกหลักที่ 1 จารึกเมื่อปี พ.ศ. 2042 เรียกชื่อวัดนี้ว่าพญาร่วง จารึกหลักที่ 2 จารึกเมื่อปี พ.ศ. 2078 เนื้อหากล่าวถึงพระเป็นเจ้าอยู่หัว (พระเมืองเกษเกล้ากษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่) มีราชโองการให้เจ้าเมืองพะเยาสร้างมณฑปขึ้น ในเมืองพะเยา ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการประวัติศาสตร์ในสมัยพระเจ้าติโลกราช ประกอบกับเจดีย์เป็นศิลปะสุโขทัย ทำให้สันนิษฐานได้ว่า วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระยายุทธิษฐิระแห่งเมืองพิษณุโลก ที่อพยพมาอาสาช่วยราชการให้กับอาณาจักรล้านนาและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองพะเยา จึงเป็นหลักฐานสำคัญยืนยันถึงความสัมพันธฺระหว่างอาณาจักรล้านนา สุโขทัย และเมืองพะเยา