ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 681

น้ำตกจำปาทอง

น้ำตกจำปาทอง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ท่ามกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำตลอดทั้งปี สายน้ำไหลลดหลั่นลงมาหกชั้น ส่วนชั้นที่สวยที่สุดคือชั้นที่ 2 และ 3 บริเวณน้ำตกมีแอ่งน้ำให้ลงเล่นน้ำหลายแห่ง