ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,279

วัดพระธาตุสบแวน

วัดพระธาตุสบแวน

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 4 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่มาก คาดว่าอายุราว 800 ปี ภายในบรรจุเส้นพระเกศา และกระดูกส่วนคางของพระพุทธเจ้า องค์พระธาตุได้รับการบูรณะมาหลายครั้ง แต่ยังคงรักษาสภาพศิลปะแบบล้านนาไทยไว้ได้


วัดพระธาตุสบแวน

ภายในพระอุโบสถของวัดพระธาตุสบแวน

ภายในวัดมีต้นจามจุรีที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย

ต้นจามจุรีที่อยู่ภายในวัดพระธาตุสบแวน