เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,020

9 วัด พะเยา สายบุญ ไม่ควรพลาด ต้องไปกราบไหว้

9 วัด พะเยา สายบุญ ไม่ควรพลาด ต้องไปกราบไหว้

 

1. วัดพระธาตุจอมทอง
เป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีความสำคัญ ผู้คนสนใจมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต องค์พระธาตุสีทองเหลืองอร่าม

2. วัดศรีโคมคำ
เป็นวัดที่ชาวพะเยาเรียกขานกันว่า "วัดพระเจ้าตนหลวง" เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดพะเยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง

3. วัดติโลกอาราม
เป็นวัดเก่าแก่อยู่กลางกว๊านพระเยา มีอายุรวมๆแล้วประมาณ 400 กว่าปีได้ ปันจุบันนี้ยังจมอยู่ใต้กว๊านพะเยา มีเพียงเจดีย์ ที่โผล่พ้นขึ้นน้ำมาเท่านั้น

4. วัดลี
เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองพะเยามาช้านาน องค์พระธาตุวัดลี เป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวพะเยา และเจดีย์ที่เก่าแก่ ยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญอีกนับไม่ถ้วน

5. วัดศรีอุโมงค์คำ
เป็นวัดที่มีเจดีย์สมัยเชียงแสนที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก ตัวพระธาตุเป็นสีทองอร่ามบนฐานสี่เหลี่ยมยกสูงตั้งเด่นสง่างาม

6. วัดศรีจอมเรือง
เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า วัดจองคำ วัดจะตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนชาวไทใหญ่จะมีวิหารและพระอุโบสถเป็นหลังเดียวกัน

7. วัดอนาลโยทิพยาราม
เป็นศิลปะสุโขทัยลักษณะงดงามมาก มีพระพุทธรูปางต่างๆ ได้แก่ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก และที่สำคัญแล้ว บนยอดดอยยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกว๊านพะเยาได้ชัดมาก

8. วัดอนันตาราม
เป็นวิหารไม้ทั้งหลัง รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบพม่าตอนล่าง หลังคาหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้นลดหลั่นกันสวยงาม มุงด้วยไม้แป้นเกร็ด เพดานประดับประดาด้วยกระจกสีลวดลายวิจิตร

9. วัดพระธาตุลบแวน
วัดนี้มีอายุรวมๆแล้วประมาณ 800 ปี พระธาตุได้บรรจุเส้นพระเกศา และกระดูกส่วนคางของพระพุทธเจ้าไว้ และที่สำคัญ วัดพระธาตุสบแวน ไม่ควรพลาดชมต้นจามจุรีขนาดใหญ่ อายุกว่าร้อยปี ว่ากันว่าเป็นต้นจามจุรีที่สวยที่สุดในประเทศไทย