ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,132

วัดบุญเกิด

วัดบุญเกิด เป็นวัดสำคัญของ อำเภอ ดอกคำใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดอกคำใต้ โบสถ์สร้างปี พ.ศ. 2469 เสาใช้ไม้ประดู่ ทรงไทยฝาผนังก่อด้วยอิฐถือปูน

ผูกพันทธสีมา ปี พ.ศ. 2489 มีพระพุทธรูปเก่าแก่ 5 องค์พร้อมกับสร้างวิหาร และสร้างใหม่อีก 5 องค์ใช้ในพิธีสังฆกรรมของพระสงฆ์

ที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากที่ถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ โดยมีพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง 1.5 เมตร นามว่าพระตัณหังกร เป็นพระประธาน รายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆอีก 27 องค์ บนฐานสูงลดหลั่นกันไป รวมทั้งหมดจึงเป็นจำนวน 28 องค์ อันหมายถึงพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นบนโลกนี้มาแล้วหลายกัปกัลย์ และได้มีการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุภายในพระโมลีของพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งในจำนวน 28 องค์