ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 564

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในเขต อ.ปง ภายในศูนย์จะ มีแปลงสาธิตการปลูกพืชผักเมืองหนาวหลายชนิด รวมถึงดอกไม้หลากสีสันสดใส มีชุมชนของชาวม้งและชาวเมี่ยนเหรือเย้าอยู่ใกล้ๆ ศูนย์ หากไปเยือนในช่วงเทศกาลสำคัญของเผ่าจะได้พบเห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเขาด้วย เนื้อที่ภายในศูนย์ฯ จะกว้างขวาง มีการปลูกพืชผักเมืองหนาวหลายชนิดกระจายไปตามไหล่เขา เป็นพืชล้มลุกและพืชยืนต้น เช่น ท้อ พลับ มะเขือก้านดำ อโวคาโด หอมญี่ปุ่น ฯลฯ นอกจากพืชผักยังมีการปลูกดอกไม้หลากสีหลากชนิดด้วยทิวทัศน์รอบบริเวณสวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี