ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, พะเยา

อาหารพื้นเมือง
แจ่วฮ้อน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 054-481-786
โต๋เต๋ อาหารเมือง ซอยรัตนวนาราม
อาหารตามสั่ง
กว๊านพะเยา 19/5 ถนนชายกว๊าน โทร. 054-431-132
โกกง ถนนพหลโยธิน โทร.054-481-336
ครัวเบส ถนนประสาท
คุณหญิง ถนนเชียงคำ-จุน โทร. 054-415-418
บัว ถนนพ หลโยธิน โทร. 054-481-596
รุ่งโรจน์ 649/5-6 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ พะเยา-เชียงใหม่ โทร. 054-431-508
วังทอง 17/4 ถนนพหลโยธิน โทร. 054-482-009
เวียงคำ ถนนพหลโยธิน
เวียงตาล 17/9 ถนนชายกว๊าน โทร. 054-481-938
ศรีสกุล 522 ถนนพหลโยธิน โทร. 054-431-096
สวนอาหารชายกว๊าน 19/2 ถนนชายกว๊าน โทร. 054-431-132
สวนอาหารแสงจันทร์ 17/4 ถนนชายกว๊าน โทร. 054-431-971
สาดแสงเดือน ถนนชายกว๊าน
สามอนงค์ 416 ถนนพหลโยธิน เยื้อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
สารขันฑ์ 17/10 ถ.ชายกว๊าน โทร. 054-054-482-009, 086-1155299
เอื้องเหนือ แม่ต๋ำสายใน ลานโพธิ์ ติดโรงพยาบาลพะเยา
ฮั่วหลี 552 ถนนพหลโยธิน โทร. 054-431-273
ก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย ข้าวราดแกง ไก่ย่าง
ไก่ย่างทันเจริญ 648/2 ถนนพหลโยธิน
ข้าวซอยป้าเสงี่ยม 126 หมู่ 2 ตำบลหย่วน ถนนสุทธิประชาราษฎร์ อำเภอเชียงคำ โทร. 054-451-258 (ข้าวซอย, เกี๊ยวกรอบ)
ข้าวซอยแสงเพียร 43 ถนนท่ากว๊าน โทร. 054-482-006
ผินผิน 7/8-11 ถนนประกลอง (ก๋วยเตี๋ยวหมู, ข้าวมันไก่)
รวมมิตร 598-600 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง โทร. 054-431-256 (ข้าวแกง, ต้มเลือดหมู)
อันเจริญ 10/1-3 ถนนราชสัมพันธ์หลังตลาดเทศบาลเมืองพะเยา (ก๋วยเตี๋ยวหมู)