ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,010

จุดชมวิวทิวทัศน์กว๊านพะเยา

จุดชมวิวทิวทัศน์กว๊านพะเยา

จุดชมวิวกว๊านพะเยา มีความสูงประมาณ 25 เมตร บนยอดเขาฝั่งต้าแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวและยังสามารถพักผ่อนได้ สามารถชมวิวได้ถึง 360 องศา โดยได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้สัญจรไปมา


ร้านค้าที่จุดชมวิวทิวทัศน์กว๊านพะเยา

บรรยากาศบริเวณร้านค้า มีของขายมากมาย

จุดชมวิวทิวทัศน์กว๊านพะเยา

บริเวณจุดชมวิว

จุดชมวิวทิวทัศน์กว๊านพะเยา

จุดชมวิวทิวทัศน์กว๊านพะเยา