ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,307

จุดชมวิวปางมะผ้า

จุดชมวิวปางมะผ้า

ปางมะผ้า เดิมคือตำบลปางมะผ้าแยกตัวออกไปตั้งเป็นกิ่วอำเภอปางมะผ้า และยกฐานะเป็นอำเภอปางมะผ้า เมื่อ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสามารถเดินทางโดย รถยนต์ไปเส้นทางหลวง 1095 จากแม่ฮ่องสอนไปอำเภอปางมะผ้า ระยะทาง 67 กม.


ร้านค้าบริเวณจุดชมวิวปางมะผ้า

บรรยากาศรอบๆ จุดชมวิวปางมะผ้า

ร้านค้าบริเวณจุดชมวิว

จุดชมวิวปางมะผ้า

จุดชมวิวปางมะผ้า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --