ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, แม่ฮองสอน

สองข้างทางของถนนขุนลุมประพาศและถนนสิงหนาทบำรุงจะมีร้านขายของที่ระลึกซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ติดๆ กัน สินค้าแต่ละร้านจะไม่แตกต่างกันมากนัก ของที่ระลึกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทั้งประเภทของป่าที่หายาก อัญมณี ตลอดจนผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น น้ำผึ้งแท้ ใบชา หมวกชาวไต (ชาวไทยใหญ่เรียกว่า กุ๊ป) ซึ่งมีลักษณะเป็นหมวกปีกกว้างใบกลม ตรงกลางยอดแหลมเหมือนเจดีย์ มู่ลี่ทำจากไม้ไผ่ เสื่อทอไทยใหญ่ ผ้าซิ่นไหม ลายและฝีมือพม่า อัญมณี เช่น ทับทิม หยก และยี่หร่า ผ้าทอ และเครื่องใช้ประเภทเสื่อ ผ้าฝีมือกะเหรี่ยง ประเภทของขบเคี้ยว เช่น แปะหล่อ เป็นต้น

ร้านขายของที่ระลึก

จันทร์เงิน ถนนขุนลุมประพาส โทร. 053-611220
ทับทิม ถนนขุนลุมประพาส โทร. 053-611134
ละออ ถนนสิงหนาทบำรุง โทร. 053-611014
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ในพระบรมราชินูปถัมภ์)
อยู่บนนถนนขุนลุมประพาส โทร. 053-611244
อัญมณี   ถนนสิงหนาทบำรุง โทร. 053-612160

 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --