ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต
คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

action.gif (910 bytes) การปกครอง

แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ ห่างจากรุงเทพฯ 924 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 12,681 ตร.กม. ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย อำเภอปางมะผ้า

dung.jpg (2242 bytes)แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า "เมืองสามหมอก" เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขาล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์อันสวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อน และป่าไม้นานาพันธุ์ จนนักท่องเที่ยวเล่าขานกันอยู่เสมอว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย

action.gif (910 bytes) อาณาเขต

ทิศเหนือ     ติดต่อกับรัฐฉานแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้     ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับสหภาพพม่า

แม้ว่าการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะสะดวกขึ้นมากในปัจจุบัน แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอยู่ที่เคยสงบเงียบ และการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายของชาวแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ฉะนั้นนอกจากสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่มากมายทั้งที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ อันเป็นศิลปวัฒนธรรมประเพณีนับ ตั้งแต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหรือสองชั้นแบบโบราณหรือบ้านแบบไทยใหญ่ สร้างด้วยไม้ มีใต้ถุนสูง หลังคามุงด้วยใบตองตึง ตลอดจนการแต่งกายแบบพื้นเมืองซึ่งเรียกกันว่า ชุดไต คือ ชุดผู้ชาย นุ่งกางเกงคล้ายกางเกงจีนหรือกางเกงชาวเล สวมเสื้อคอกลม แขนยาวป้ายแบบจีน ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาว สวมเสื้อทรงกระบอกตัวสั้นเพียงเอว ภาษาที่ใช้แม้กระทั่งอาหารการกินของชาวเมือง สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นเสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างมากและเดินทางกลับด้วยความประทับใจ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ  
(รหัสทางไกล) 053

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 611808
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 611378, 611398, 611488
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง 611259
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 612079 โทรสาร 611349
ตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน 611812 โทรสาร 611813
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 612156, 612176
ที่ว่าการอำเภอเมือง 611357
อำเภอแม่สะเรียง 681220, 681231
อำเภอขุนยวม 691108
อำเภอปาย 699196

 

 

 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --