ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 7,175

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอ.ขุนยวม และอ.เมือง มีเนื้อที่ 247,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 มีจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
ตั้งอยู่ในเขตอ.เมืองโดยเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่ฮ่องสอน-ปาย) ไปประมาณ 12 กม. ถึงตำบลปางหมู แล้วแยกซ้ายเข้าไปอีก 2.5 กม.

น้ำตกแม่สุรินทร์ | รวมภาพ  |          

 

อยู่ในเขตบ้านแม่สุรินทร์ ตำบลแม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ถึงอ.ขุนยวม และจากขุมยวมเข้าไปน้ำตกแม่สุรินทร์ ระยะทางประมาณ 50 กม. เป็นทางลูกรัง น้ำตกแม่สุรินทร์เป็นน้ำตกสวยงามมาก เป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลจากหน้าผาสู่หุบเขาด้านล่าง
สูงประมาณ 100 ม.

 ......................................................................

ยอดดอยปุย 

อยู่ในเขตบ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง เป็นยอดเขาที่สูงมากถึง 1,752 ม. มีลักษณะเป็นลานกว้างลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้น ๆ

......................................................................

โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า-รักษาพันธุ์ไม้
อยู่ติดกับที่ทำการอุทยานฯ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วยกรงเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์ป่า การรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่นเพื่อการศึกษา และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

......................................................................

หนองเขียว

มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบบนสันเขาและมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ตามธรรมชาติ มีหญ้าขึ้นปกคลุมเต็มพื้นที่ การเดินทางใช้เส้นทางจากน้ำตกแม่สุรินไปหนองเขียว ประมาณ 12 กม. เป็นถนนลูกรังลำลองใช้ได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น
 
อุทยานฯ มีบริการบ้านพักและอนุญาตให้นำเต็นท์ไปตั้งค่ายพักแรมได้ รายละเอียดติดต่อกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579-5734, 579-7223 หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตู้ ป.ณ. 18 อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

......................................................................


บรรยากาศบริเวณน้ำตกแม่สุรินทร์

น้ำตกแม่สุรินทร์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --