ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,558

อุทยานแห่งชาติสาละวิน

อุทยานแห่งชาติสาละวิน

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ดินป่าแม่ยวมฝั่งขวาและป่าสาละวิน ในท้องที่ตำบลเสาหิน ตำบลบ้านกาด ตำบลแม่คง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง และตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย มีพื้นที่ประมาณ 721.52 ตารางกม. หรือ 450,950 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537

การเดินทาง มีรถโดยสารสายอำเภอแม่สะเรียง-บ้านสามแลบ บริการหรือสามารถเช่ารถจากอำเภอแม่สะเรียงไปยังบ้านแม่สามแลบ ระยะทางประมาณ

46 กม. จากนั้นจะต้องล่องเรือจากบ้านแม่สามแลบไปตามแม่น้ำสาละวิน ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโดยจะมีเรือของชาวบ้านมาบริการคิดในราคาเหมาลำจากที่ทำการอุทยาน ฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของลำน้ำสาละวินและฝั่งพม่าได้กว้างไกลและในบริเวณด้านหน้าของที่ทำการอุทยานฯ ยังมีหาดทรายสีขาวละเอียดเหมาะแก่การตั้งเต็นท์พักแรมถัดไปทางทิศเหนือจะเป็นบ้านท่าตาฝั่งซึ่งมีหาดทรายสวยอีกแห่งหนึ่งเรียกว่า หาดแท่นแก้ว นอกเหนือจากทัศนียภาพที่งดงามของริมฝั่งน้ำแล้วยังมีทรัพยากรที่สำคัญและมีค่าอันได้แก่ พันธุ์ไม้ป่า เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง ซึ่งมีอยู่มากมายในบริเวณนี้และสัตว์ป่านานาชนิด เป็นต้น
 
 ขณะนี้ทางอุทยานฯ ยังไม่มีบริการบ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ทั้งสิ้นหากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะตั้งเต็นท์พักแรมสามารถติดต่อได้ที่อุทยานฯ โดยตรงหรือติดต่อล่วงหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตู้ ป.ณ. 6 ปท.แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --