ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 110
ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยอดเขาสูง ที่อ่างเก็บน้ำมีทิวสนปลูกเรียงรายกัน และบรรยากาศที่ปางอุ๋งเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก ร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมาก

ปางอุ๋ง หรือมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า "โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)" นั้น เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่า มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอพระบาทสมเด็จและสมเด็จพระราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้รวบรวมราษฎรกลุ่มน้อยบริเวณนั้น และช่วยพัฒนาความเป็นอยู่และสร้างอาชีพปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ให้ดีขึ้นและช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป


ปางอุ๋ง

ปางอุ๋งเป็นสถานที่ที่บรรยากาศดีมาก เหมาะสำหรับคนที่อยากพักผ่อน

สามารถนั่งแพได้ด้วย โดยสามารถขึ้นได้ 2 คน/ลำ ราคา 150 บาท

ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง

จุดขึ้นเรือ

ชมวิวเขื่อน

นั่งเรือเล่น

บ้านพักป่างอุ๋ง่

ถนนริมเขื่อน

บ้านในปางอุ๋ง

ศาลาริมน้ำ

วิวสวยๆ

ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง

นั่งเรือชมบรรยากาศปางอุ๋ง

สั่นเขื่อน

วิวแม่น้ำ

ถ่ายรูป

ถ่ายภาพพอทเทล

วิวต้นสน

จุดกางเต้นท์

บริการนักท่องเที่ยว

แปลงผัก

หารคู่

เดินเล่นชมธรรมชาติ

ที่เที่ยวแนะนำ