ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 7,760

ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยอดเขาสูง ที่อ่างเก็บน้ำมีทิวสนปลูกเรียงรายกัน และบรรยากาศที่ปางอุ๋งเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก ร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมาก

ปางอุ๋ง หรือมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า "โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)" นั้น เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่า มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอพระบาทสมเด็จและสมเด็จพระราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้รวบรวมราษฎรกลุ่มน้อยบริเวณนั้น และช่วยพัฒนาความเป็นอยู่และสร้างอาชีพปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ให้ดีขึ้นและช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

ช่วงเวลาประมาณ 6 โมงเช้านิดๆ มองเห็นวิวสวยๆ

ช่วงเวลาประมาณ 6 โมงเช้านิดๆ มองเห็นวิวสวยๆ

แสงจากมุมสุด

แสงจากมุมสุด

นั่งเรือชมปางอุ๋ง ราคา 150 บาท

นั่งเรือชมปางอุ๋ง ราคา 150 บาท

มุมถ่ายภาพเก๋ๆ

มุมถ่ายภาพเก๋ๆ

ดื่มด่ำบรรยากาศปางอุ๋ง

ดื่มด่ำบรรยากาศปางอุ๋ง

ไอน้ำสวยๆที่ปางอุ๋ง

ไอน้ำสวยๆที่ปางอุ๋ง

บรรยากาศสวยงามแบบนี้หาไม่ได้แล้ว

บรรยากาศสวยงามแบบนี้หาไม่ได้แล้ว

ปางอุ๋ง เป็นอะไรที่คุ้มค่าของการมา

ปางอุ๋ง เป็นอะไรที่คุ้มค่าของการมา

ระหว่างทางเดินไป จุดขึ้นเรือ

ระหว่างทางเดินไป จุดขึ้นเรือ

ทิวสน ที่แดดตกกระทบกับพื้น

ทิวสน ที่แดดตกกระทบกับพื้น

ศาลาที่ทุกคนมาปางอุ๋งต้องมาถ่ายจุดนี้

ศาลาที่ทุกคนมาปางอุ๋งต้องมาถ่ายจุดนี้

จุดขึ้นเรือ ที่ปางอุ๋ง

จุดขึ้นเรือ ที่ปางอุ๋ง

ฟ้าเปิด มีแสงอาทิตย์เริ่มทอดส่อง

ฟ้าเปิด มีแสงอาทิตย์เริ่มทอดส่อง

ทิวสนสวยๆ เหมาะสำหรับถ่ายภาพ

ทิวสนสวยๆ เหมาะสำหรับถ่ายภาพ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --