ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,070

น้ำพุร้อนเมืองแปง

น้ำพุร้อนเมืองแปง

ในบริเวณไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใด เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่อยู่กลางไร่ชาวบ้าน อยู่ในความดูแลรักษาของหน่วยพิทักษ์และรักษาป่าแม่ปิง บ่อน้ำร้อมีอุณหภูมิสูงถึง 95 ซ น้ำร้อนไหลผ่านโขดหิน เป็นไอร้อนดูสวยงามไปอีกแบบ

การเดินทาง
ตามทางหลวง 1095 ที่หลัก กม 91-92 เลี้ยวเข้าไป 28 กม ทางราดยางอย่างดี


น้ำพุร้อนเมืองแปง เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่อยู่กลางไร่ชาวบ้าน

น้ำพุร้อนเมืองแปง

น้ำพุร้อนเมืองแปง

น้ำพุร้อนเมืองแปง

บรรยากาศรอบๆ น้ำพุร้อนเมืองแปง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --