ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 926

น้ำตกแม่เย็น

น้ำตกแม่เย็น

น้ำตกแม่เย็นเป็นน้ำตากที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในอำเภอปาย ตั้งอยู่ในใจกลางป่าต้องเดือนทางด้วยเท้าเข้าไปประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-5 ชั่วโมง เริ่มต้นที่บริเวณฝายกั้นน้ำใกล้ทางเข้าวัดพระธาตุแม่เย็น เป็นเส้นทางดินลูกรังขึ้นเขาบงห้วยยากลำบากพอสมควร ต้องมีไกด์ชาวบ้านคอยนำทาง

น้ำตกแม่เย็นอยู่กลางป่าทึบ เกิดขึ้นในห้วยแม่เย็นหลวง ที่มีต้นน้ำอยู่ในฝืนป่าของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สายน้ำตก ลดหลั่นต่อเนื่องจาก 3 ชั้น มีความสูงที่ประมาณ 30 เมตร ตกลงสู่แอ่งกว้างด้านล่างซึ่ง สามารถลงเล่นน้ำได้

นักท่องเที่ยวควรวางแผนสำหรับโปรแกรมนี้ตลอดทั้งวันและเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะพวกอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ไฟฉาย ยาพ่นกันแมลง ชุดว่ายน้ำ ฯล เนื่องจากระยะทางไกล และใช้เวลาหลายชั่วโมง อีกทั้งบริเวณน้ำตกไม่มีร้านอาหารหรือบริการใด ๆ

การเดินทาง

จากถนนราษฎร์ดำรง ตรงไปทางตะวันออก ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำปายแล้วตรงต่อไปอีกประมาณ 200 เมตร ก่อนถึงชุมชนบ้านแม่เย็น สังเกตเป้าบอกทาง ให้เลี้ยวซ้ายไปน้ำตกแม่เย็น เข้าไปตามป้ายบอกทางประมาณ 1 กิโลเมตร จึงถึงอ่างเก็บน้ำแม่เย็นแล้วจากจุดนี้ไปจะเป็นเส้นทางเดินเท้าผ่านป่าทึบ ลัดเลาะไปตามลำน้ำระยะทาง 7 กิโลเมตรจึงถึงน้ำตกแม่เย็น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --