ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,408

ล่องแพ แม่น้ำปาย

ล่องแพ แม่น้ำปาย

ล่องแพ แม่น้ำปาย  แม่น้ำปายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้นน้ำมาจากเทือกเขาถนนธงชัยกับเทือกเขาแดนลาวในเขต อ. ปาย แล้วไหลลงมาตามหุบเขาผ่านตัว อำเภอปาย เส้นทางการล่องแม่น้ำปายจะผ่านป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น บ่อน้ำพุร้อนริมน้ำปาย น้ำตกซู่ซ่า  ฯลฯ และที่สำคัญคือจุดที่ต้องล่องผ่านแก่งหินที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกราก ซึ่งมีประมาณ 15 จุด แต่ละจุดมีระยะทางตั้งแต่ประมาณ 50-300 ม. ในช่วงน้ำหลากสามารถจัดระดับความยากของการล่องแก่งได้ถึงเกรด 3 (ระดับคลื่นใหญ่ ความสูง 1-2 ม. น้ำไหลแรง มีแอ่งน้ำวนใหญ่ มีโขดหินขวางสายน้ำ อาจหาช่องทางการล่องได้ยาก และต้องใช้ทักษะการพายเรือ)

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --