ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,069

สะพานซูตองเป้

สะพานซูตองเป้

สะพานไม้ไผ่สานความยาวกว่า 500 เมตร ความกว้างของสะพาน 2 เมตร ที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่ร่วมแรงรวมใจกันสร้างสะพานไม้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ใช้เป็นเส้นทางสัญจรลงมาบิณฑบาตรในหมู่บ้าน วัสดุที่ใช้ในการสร้างสะพานนี้ ได้จากการบริจาคเสาบ้านเก่าของคนในหมู่บ้าน แล้วนำมาตอกลงเป็นเสาสะพานทีละต้นๆ จนได้สะพานไม้ที่เปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาแห่งนี้ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองสามหมอก นับได้ว่าเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของเมืองแม่ฮ่องสอนเลยก็ว่าได้ โดยสถานที่ที่จะแนะนำต่อไปนี้ มีชื่อว่า “สะพานซูตองเป้” เป็นสะพานไม้ไผ่ ตั้งอยู่ที่บ้านกุงไม้สัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ป้ายชี้ไปทางสะพาน

ถึงแล้วสะพานซุตองเป้

สะพานใกล้มีแม่น้ำ


ระหว่างเดินไปบนสะพาน

สะพานซูตองเป้

จุดกราบไหว้

จุดชมวิว สะพานซูตองเป้

สะพานเดินทางเข้าซูตองเป้

สะพานซูตองเป้ วิวสวยๆ

จุดถ่ายรูปวิว มุมสวยๆ 

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ของสะพานซูตองเป้

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --