ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,836

หมู่บ้านรวมไทย

หมู่บ้านรวมไทย

บ้านรวมไทย หรือ ปางอุ๋ง เป็นหมู่บ้านภายในโครงการพระราชดำริปางอุ๋ง ในพระบรมราชินูปถัมป์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่ให้ “ชาวปางอุ๋งมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข ตามวิถีของตนเอง” เพราะวิถีของชาวเขาทั้งหลายนั้นไม่มีความฟุ้งเฟ้อ ไม่มีความอยากได้อยากมีในวัตถุนิยมต่างๆ มีแต่ความสงบและความสุขตามอัตภาพ พระองค์จึงไม่ประสงค์ให้ปางอุ๋งมีไฟฟ้าใช้ ดังจะเห็นว่าไฟฟ้าทั้งหมดจะเป็นไฟปั่นซึ่งจะปิดประมาณ 4 ทุ่ม มีลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำมีแนวสนปลูกเรียงรายสวยงาม ยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำเป็นแสงสีทองผ่านแนวสนดูโรแมนติกและสงบ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเพื่อขออนุญาติขึ้นไปชมและที่พักได้ที่ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้ผู้ที่ขึ้นไปชมสถานที่แห่งนี้ได้รับความประทับใจและเกิดผลกระทบ กับแหล่งท่องเที่ยวน้อยที่สุด ได้มีการกำหนดวิธีการขึ้นไปชมด้วยการรับคูปองการเข้าชมได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัด แม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์


โรงเรียนบ้านป่าแปก

สนามฟุตบอล

บรรยากาศดีมาก

ชาวบ้านที่หมู่บ้านรวมไทย

เส้นทางถนนบ้านรวมไทย

หมู่บ้าน

เด็กๆที่บ้านรวมไทย

เด็กๆชาวเขา

หมู่บ้านเก่า

เส้นทางธรรมาชาติ

วิวไร่

เส้นทาง

มีเลี้ยงม้าด้วย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --