สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

แม่ฮ่องสอน

ที่พักปาย 5 ดาว

แม่ฮ่องสอน > ที่พักแม่ฮ่องสอน > แผนที่แม่ฮ่องสอน > ร้านอาหารแม่ฮ่องสอน > การเดินทางแม่ฮ่องสอน 

น้ำตกแม่สุรินทร์, แม่ฮ่องสอน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

รวมภาพเคลื่อนไหว น้ำตกแม่สุรินทร์
ถ่ายเมื่อ 17 พย. 2543 โดย webmaster Thai-Tour.com

จุดชมวิว ลำธารที่ไหลเชี่ยว
น้ำตก 1 น้ำตก 2
น้ำตก 3 น้ำตก 4
น้ำตก 5  

ข้อมูลทั่วไป:
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขา เรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่ สูงชันในลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันที่สวยงามหลายแห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 396.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 247,875 ไร่

ประวัติความเป็นมา:
ด้วยกรมป่าไม้ได้รับหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส . 09/71 ลงวันที่ 3 มกราคม 2523 แจ้งว่าจังหวัดได้รับหนังสืออำเภอขุนยวม ที่มส . 0953/3338 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2522 เรื่องขอให้จัดตั้งวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์บริเวณน้ำตกแม่สุรินทร์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามไว้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตามที่ นายสกุล อนันตกุลกำเนิด เจ้าพนักงานป่าไม้ 3 เสนอโครงการจัดตั้งวนอุทยานน้ำตกแม่สุรินทร์ ประกอบกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ดร . เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ) ได้บินตรวจป่า พบว่าบริเวณป่าของอำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเด่นตามธรรมชาติ และมีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง จึงให้กองอุทยานแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจ

กองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ กส . 0708/1140 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2523 เสนอกรมป่าไม้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้ เขตแม่สะเรียงทำการสำรวจ ซึ่งสำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียงได้มีคำสั่งที่ 180/2523 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2523 ให้นายอุดม ธัมทะมาลา เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ทำการสำรวจ ปรากฏว่า ป่าน้ำตกแม่สุรินทร์เป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำน้ำหลายสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดอยปุยมีลักษณะเป็นยอดเขาสูง มีรูปร่างคล้ายฝาชี ข้างบนยอดแบนเป็นที่ราบ อากาศหนาวจัด ทั้งมีน้ำตกที่สวยงาม 2 แห่ง คือ น้ำตกแม่สุรินทร์ และน้ำตกผาบ่อง เหมาะสมที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามรายงานผลการสำรวจหนังสือสำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง ที่ กส . 0709( มร .)/2360 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2523

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2523 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ . ศ . 2523 เห็นชอบให้กำหนดบริเวณป่าดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนด บริเวณที่ดิน ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายและป่าแม่สุรินทร์ในท้องที่ตำบลปางหมู ตำบลผาบ่อง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง และตำบลขุนยวม อำเภอแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ . ศ . 2524 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 180 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ . ศ . 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 37 ของประเทศ

---------------------------------------------------------------------------

 ที่พักแม่ฮ่องสอน

โกลเด้น ปาย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
285 หมู่ 1, บ้านปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  ราคา 1,400 - 2,500 บาท
เม้าท์เทน อินน์ & รีสอร์ท
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Mae Hong Son Mountain Inn & Resort  
ท่องเที่ยว
122/2 ถ.ขุนลุมประพาส โทร 02-1641001 to 7 ราคา 950-3,950 บาท

สวัสดี เพลส
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

29 หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง โทร 02-1641001 to 7 ราคา 450-550
อิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Imperial Tara Maehongson Hotel  
ท่องเที่ยว
149 หมู่ 8 ต.ปางหมู โทร 02-1641001 to 7 จำนวน 104 ห้อง ราคา 1,677-4,000 บาท

---------------------------------------------------------------------------


ลักษณะภูมิประเทศ:
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและภูเขาบางลูกจะมีหน้าผาสูงชันโดยเฉพาะที่ดอยวิดจา ดอยปุงถุ่น เป็นต้น และเป็นต้นน้ำลำธารต่างๆ หลายสาย ซึ่งลำธารเหล่านี้ไหลลงสู่แม่น้ำปาย มีสภาพป่าที่แตกต่างไปหลายชนิด คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา จะอยู่ในบริเวณสันเขาสูง ชนิดไม้ที่พบเช่น สนสองใบ สนสามใบ นอกจากนี้ยังสามารถพบกล้วยไม้หลายชนิดที่สวยงาม ได้แก่ ฟ้ามุ่ย พวงมาลัย หางกระรอก ช้างกระ เอื้องคำ เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ:
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาวบนยอดเขาอากาศเย็นมาก ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกทำให้การเดินทางไม่สะดวก ฤดูหนาวและฤดูร้อนเหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว

พรรณไม้และสัตว์ป่า:
สภาพป่าประกอบไปด้วยป่าเบญจพรรณ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบต่ำใกล้ลำห้วยใหญ่ๆ ที่มีความชื้นมากและมีพื้นที่ค่อนข้างสูง พันธุ์ไม้ ได้แก่ ยาง สมอพิเภก ตุ้มเต๋น ฯลฯ และป่าสนเขาจะอยู่บริเวณสันเขาสูง พันธุ์ไม้ได้แก่ สนสองใบ และสนสามใบ สัตว์ป่าประกอบไปด้วยสัตว์นานาชนิด เช่น หมี กวาง เก้ง หมูป่า ลิง ค่าง ชะนี ไก่ป่า และนกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

จุดเด่นที่น่าสนใจ:
น้ำตกแม่สุรินทร์: เป็นต้นน้ำชั้นเดียว ที่สวยงามมากและมีน้ำไหลตลอดปี นับว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เกิดจากแม่น้ำสุรินทร์ มีสภาพธรรมชาติรอบด้านเป็นภูเขาสูงชันไหลลงมาเป็นสายยาวจากหน้าผาสู่หุบเขา สูงประมาณ 80 เมตร การเดินทางใช้ได้เฉพาะฤดูแล้ง และฤดูหนาว ห่างจากอำเภอขุนยวม ประมาณ 38 กิโลเมตร

น้ำตกดำข่อน: ( น้ำตกผาบ่อง ) เป็นน้ำตกลงมาจากห้วยดำข่อน ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นลงมาถึง 3 ชั้น มีความสูงประมาณ 40 เมตร และด้านซ้ายของน้ำตกนี้ยังแยกเป็นน้ำตกเล็ก ๆ มีระยะห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ 12 กิโลเมตร การเดินทางใช้ได้ตลอดทั้งปี

แม่น้ำปาย: มีชายหาดที่สวยงาม เหมาะสำหรับตั้งค่ายพักแรมพักผ่อนหย่อนใจและการล่องแพตามลำน้ำ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

หนองเขียว: มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มบนสันเขา บริเวณโดยรอบมีที่ราบกว้างประมาณ 200 ไร่ มีป่าสนเขาเป็นพื้น

การเดินทางใช้เดินเท้าจากน้ำตกแม่สุรินทร์ ประมาณ 2 ชั่วโมง

ยอดดอยปุย: เป็นยอดเขารูปร่างคล้ายฝาชี ข้างบนยอดแบนราบคล้ายภูกระดึงอากาศหนาวจัด มีพันธุ์ไม้เมืองหนาวขึ้นอยู่ทั่วไป น้ำฮู้หายใจ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลก กล่าวคือทุก ๆ ประมาณ 25 นาทีจะมีสายน้ำพุ่งออกมาจากรูผนังถ้ำซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากแรงดัน ของธารน้ำในชั้นหินตามรอยร้าวของเปลือกโลกอยู่ในตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-4 ชั่วโมง จากบ้านห้วยน้ำ แม่สะกึด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.dpn.go.th

Photos taken

on 17 Nov 2000

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
มุมบนจุดชมวิว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ด้านล่างบริเวณตัวน้ำตก (ใช้เวลาเดินป่า 1 ชั่วโมง)
 

น้ำตกแม่สุรินทร์ อยู่ในเขตบ้านแม่สุรินทร์ ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ถึงอำเภอขุนยวม และจากขุนยวมเข้าไปน้ำตกแม่สุรินทร์ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นทางลูกรัง น้ำตกแม่สุรินทร์เป็นน้ำตกสวยงามมาก เป็นน้ำตกชั้นเดียว ไหลจากหน้าผาสู่หุบเขาด้านล่าง สูงประมาณ 100 เมตร
 

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
อีกด้านของจุดชมวิว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
มุมสบายๆบนจุดชมวิว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
มุมริมหน้าผา บนจุดชมวิว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
มุมซ้าย บนจุดชมวิว
 

มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง มีเนื้อที่ 247,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 มีจุดเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์, โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า - รักษาพันธุ์ไม้, น้ำตกแม่สุรินทร์, ยอดดอยปุย, หนองเขียว
 

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ลำธารระว่าง ไปชมน้ำตก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
มุมที่สวยที่สุด บริเวณน้ำตก
 

 

--
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
::: ปาย
::: ประวัติแม่ฮ่องสอน
::: โรงแรมแม่ฮ่องสอน
::: ที่พัก ปาย เมืองสายหมอก ราคาหลักร้อย
::: ทัวร์ปาย
::: ทัวร์ขี่ช้าง
::: ทัวร์ปางอุ๋ง
::: ทัวร์กระเหรี่ยงคอยาว
::: ทัวร์แม่ฮ่องสอน
::: ที่พักแม่ฮ่องสอน  
อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

::: สถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน:
::: อำเภอสบเมย
:::
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
:::
เขตขุนยวม
:::
อำเภอแม่ลาน้อย
:::
อำเภอแม่สะเรียง
:::
น้ำตกแม่สุรินทร์
:::
อุทยานแห่งชาติสาละวิน
:::
อำเภอปาย
:::
กิ่งอำเภอปางมะผ้า
::: การเดินทางแม่ฮ่องสอน
  ::: แผนที่ แม่ฮ่องสอน
:::
แผนที่ ปาย
::: ท่องเที่ยว ปาย
::: บริษัทนำเที่ยว
:::: กิจกรรมที่แนะนำ
  ::: ล่องแก่งแม่น้ำปาย
::: เทศกาลแม่ฮ่องสอน
::: ร้านอาหารแม่ฮ่องสอน
::: ของฝากแม่ฮ่องสอน
::: แนะนำที่เที่ยวยอดนิยม
::: ปาย
::: ถนนคนเดินปาย
::: หมู่บ้านจีนยูนาน
::: ปางอุ๋ง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว