ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,844

ถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่

ถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่

อยู่บนเขาคยาศิระ เดิมเป็นศาลที่ภายในมีช่องหินแคบ ๆ อยู่ เมื่อมีคนไปสักการะบูชามากขึ้นจึงสร้างเป็นศาลลักษณะทรงวิหารจีน ภายในมีเจ้าพ่อเห้งเจีย ศาลเจ้าแม่กวนอิม วิหารพระสังกัจจายน์ ฯลฯ เป็นที่เคารพสักการะของชาวเกาะสีชัง และชาวไทยเชื้อสายจีน จะเห็นได้จากในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีคนมาบวงสรวงกราบไหว้อย่างเนืองแน่น เชื่อกันว่าถ้าใครได้มาไหว้ติดต่อกันครบสามครั้งภายในสามปีจะรวย

บริเวณทางเข้าถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่

บรรยากาศรอบๆ เกาะสีชัง โดยถ่ายจากบริเวณถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่

บริเวณศาลเจ้า จะเป็นลักษณะทรงวิหารจีน จะมีช่องเล็กๆ ที่สามารถเดินเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยเชื้อสายจีน

บรรยากาศภายในถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่

บริเวณรอบๆ ถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --