ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,673

สะพานอัษฎางค์

สะพานอัษฎางค์

สะพานอัษฎางค์ เป็นท่าขื้นเทียบเรือหลังจากที่เสด็จประพาสฝรั่งเศส ที่เห็นนี่คือบูรณะใหม่ทั้งหมดแล้ว แต่ว่ายังคงรูปแบบสภาพเดิมทั้งหมด

สะพานอัษฎางค์ .. สร้างขึ้นจากเงินพระราชทานจากพระคลังข้างที่ (ทรัพย์สินส่วนพระองค์) จากล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 และพระราชทานนามว่า “สะพานอัษฎางค์” เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่พระราชโอรส คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุฒิ ทรงหายจากอาการประชวร ณ เกาะแห่งนี้ และล้นเกล้าฯทรงทำพิธีเปิดเมื่อ 23 สิงหาคม 2434


บริเวณด้านหน้าสะพานอัษฎางค์

สะพานอัษฎางค์

สะพานอัษฎางค์

บริเวณใกล้เคียงสะพานอัษฎางค์

สะพานอัษฎางค์

บรรยากาศรอบๆ สะพานอัษฎางค์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --