ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,586

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นในสมัย พระเมืองแก้ว กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย จุดที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถเงินทรงล้านนา เป็นพระอุโบสถหลังแรกที่สร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก ด้วยฝีมือและภูมิปัญญาของช่างบ้านศรีสุพรรณ ที่มีชื่อเสียงทางด้านเครื่องเงิน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้วัด ได้มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างพระอุโบสถขึ้น แทนหลังเก่าที่ชำรุดลงไป


วัดศรีสุพรรณบรรยากาศบริเวณหน้าวัดศรีสุพรรณ คนมาทำบุญเยอะด้านข้างมีพระพิฆเนศ อุโบสถวัดศรีสุพรรณอุโบสถ วัดศรีสุพรรณพระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้าเจ็ดตื้อ) มีเรื่องเล่าอิงประวัติศาสตร์ว่า ในสมัยสงครามโลกวัดนี้เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่น และกองทหารนี้เคยถูกโจมตีด้วยกระสุนปืน และกระสุนปืนนั้นเข้ามาโดนที่พระบาทขององค์พระประทาน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่พระบาทขององค์พระประทานจะมีรอยอยู่

พระประธานในวิหาร
พระพุทธรูปในวิหาร


บรรยากาศภายในวัดศรีสุพรรณวิหาร และโบสถ์เงิน วัดศรีสุพรรณอุโบสถหลังเก่า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --