ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,026

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นในสมัย พระเมืองแก้ว กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย จุดที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถเงินทรงล้านนา เป็นพระอุโบสถหลังแรกที่สร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก ด้วยฝีมือและภูมิปัญญาของช่างบ้านศรีสุพรรณ ที่มีชื่อเสียงทางด้านเครื่องเงิน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้วัด ได้มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างพระอุโบสถขึ้น แทนหลังเก่าที่ชำรุดลงไป

 

ซุ้มทางเข้า วัดศรีสุพรรณ

ซุ้มทางเข้า วัดศรีสุพรรณ

บรรยากาศบริเวณหน้าวัดศรีสุพรรณ คนมาทำบุญเยอะ

บรรยากาศบริเวณหน้าวัดศรีสุพรรณ คนมาทำบุญเยอะ

ด้านข้างมีพระพิฆเนศ อุโบสถวัดศรีสุพรรณ

ด้านข้างมีพระพิฆเนศ อุโบสถวัดศรีสุพรรณ

พระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้าเจ็ดตื้อ) มีเรื่องเล่าอิงประวัติศาสตร์ว่า ในสมัยสงครามโลกวัดนี้เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่น และกองทหารนี้เคยถูกโจมตีด้วยกระสุนปืน และกระสุนปืนนั้นเข้ามาโดนที่พระบาทขององค์พระประทาน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่พระบาทขององค์พร

พระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้าเจ็ดตื้อ) มีเรื่องเล่าอิงประวัติศาสตร์ว่า ในสมัยสงครามโลกวัดนี้เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่น และกองทหารนี้เคยถูกโจมตีด้วยกระสุนปืน และกระสุนปืนนั้นเข้ามาโดนที่พระบาทขององค์พระประทาน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่พระบาทขององค์พร

พระพุทธรูปในวิหาร

พระพุทธรูปในวิหาร

บรรยากาศภายในวัดศรีสุพรรณ

บรรยากาศภายในวัดศรีสุพรรณ

วิหาร และโบสถ์เงิน วัดศรีสุพรรณ

วิหาร และโบสถ์เงิน วัดศรีสุพรรณ

อุโบสถหลังเก่า

อุโบสถหลังเก่า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --