วิหาร และโบสถ์เงิน วัดศรีสุพรรณ
ซุ้มทางเข้า วัดศรีสุพรรณ บรรยากาศบริเวณหน้าวัดศรีสุพรรณ คนมาทำบุญเยอะ ด้านข้างมีพระพิฆเนศ อุโบสถวัดศรีสุพรรณ พระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้าเจ็ดตื้อ) มีเรื่องเล่าอิงประวัติศาสตร์ว่า ในสมัยสงครามโลกวัดนี้เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่น และกองทหารนี้เคยถูกโจมตีด้วยกระสุนปืน และกระสุนปืนนั้นเข้ามาโดนที่พระบาทขององค์พระประทาน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่พระบาทขององค์พร พระพุทธรูปในวิหาร บรรยากาศภายในวัดศรีสุพรรณ วิหาร และโบสถ์เงิน วัดศรีสุพรรณ อุโบสถหลังเก่า

วิหาร และโบสถ์เงิน วัดศรีสุพรรณ

ที่เที่ยวแนะนำ