ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,132

ศูนย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวม้ง

ศูนย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวม้ง

ศูนย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวม้ง ตั้งอยู่ในดอยปุย เป็นศูนย์แสดงหุ่นจำลองประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวติชาวม้ง


บรรยากาศภายในของ ศูนย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวม้งเครื่องแบบการแต่งกายของชาวม้งการร่อนข้าวและก็อาชีพอื่นๆของชาวม้งวิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของชาวม้งการเก็บบของใช้หรือเสื้อผ้าก็จะตากตาม ไม้กระดานบ้าน

ป้ายหน้าทางเข้า ศูนย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวม้ง

ป้ายหน้าทางเข้า ศูนย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวม้ง

การเก็บบของใช้หรือเสื้อผ้าก็จะตากตาม ไม้กระดานบ้าน

การเก็บบของใช้หรือเสื้อผ้าก็จะตากตาม ไม้กระดานบ้าน

เครื่องแบบการแต่งกายของชาวม้ง

เครื่องแบบการแต่งกายของชาวม้ง

วิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของชาวม้ง

วิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของชาวม้ง

วิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของชาวม้ง

วิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของชาวม้ง

การเก็บบของใช้หรือเสื้อผ้าก็จะตากตาม ไม้กระดานบ้าน

การเก็บบของใช้หรือเสื้อผ้าก็จะตากตาม ไม้กระดานบ้าน

การเก็บบของใช้หรือเสื้อผ้าก็จะตากตาม ไม้กระดานบ้าน

การเก็บบของใช้หรือเสื้อผ้าก็จะตากตาม ไม้กระดานบ้าน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --