เครื่องแบบการแต่งกายของชาวม้ง
ป้ายหน้าทางเข้า ศูนย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวม้ง การเก็บบของใช้หรือเสื้อผ้าก็จะตากตาม ไม้กระดานบ้าน เครื่องแบบการแต่งกายของชาวม้ง วิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของชาวม้ง วิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของชาวม้ง การเก็บบของใช้หรือเสื้อผ้าก็จะตากตาม ไม้กระดานบ้าน การเก็บบของใช้หรือเสื้อผ้าก็จะตากตาม ไม้กระดานบ้าน

เครื่องแบบการแต่งกายของชาวม้ง

ที่เที่ยวแนะนำ