ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,135

น้ำตกแม่กลาง

น้ำตกแม่กลาง

น้ำตกแม่กลาง

          เป็นน้ำตกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีขนาดใหญ่ชั้นเดียว สูงประมาณ 100 เมตร ต้นน้ำอยู่บนดอยอินทนนท์ มีน้ำไหลตลอดปี มีความสวยงามตามธรรมชาติ รอบๆ บริเวณร่มรื่นน่าพักผ่อน 

 
น้ำตกแม่กลาง บริเวณนี้เป็นจุดน้ำไหลผ่าน


น้ำตกไหลลงมาสวยมาก เป็นสายๆ

 
โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ร่มรื่น


น้ำตกมีขนาดใหญ่ และน้ำสีสวย

 

การเดินทาง

การเดินทาง จากทางแยกเข้าทางหลวง 1009 ไปอีก 8 กิโลเมตร แยกซ้าย 500 เมตร เป็นทางลาดยางตลอด 

ที่ตั้ง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ อยู่บริเวณ กม.31 ของทางหลวงสาย 1009 (จอมทอง-อินทนนท์) อ.จอมทอง

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --