ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,690

น้ำตกแม่กลาง

น้ำตกแม่กลาง

น้ำตกแม่กลาง

          เป็นน้ำตกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีขนาดใหญ่ชั้นเดียว สูงประมาณ 100 เมตร ต้นน้ำอยู่บนดอยอินทนนท์ มีน้ำไหลตลอดปี มีความสวยงามตามธรรมชาติ รอบๆ บริเวณร่มรื่นน่าพักผ่อน 

 

 
น้ำตกแม่กลาง บริเวณนี้เป็นจุดน้ำไหลผ่าน

น้ำตกแม่กลาง บริเวณนี้เป็นจุดน้ำไหลผ่าน

น้ำตกไหลลงมาสวยมาก เป็นสายๆ

น้ำตกไหลลงมาสวยมาก เป็นสายๆ

โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ร่มรื่น

โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ร่มรื่น

น้ำตกมีขนาดใหญ่ และน้ำสีสวย

น้ำตกมีขนาดใหญ่ และน้ำสีสวย

การเดินทาง

การเดินทาง จากทางแยกเข้าทางหลวง 1009 ไปอีก 8 กิโลเมตร แยกซ้าย 500 เมตร เป็นทางลาดยางตลอด 

ที่ตั้ง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ อยู่บริเวณ กม.31 ของทางหลวงสาย 1009 (จอมทอง-อินทนนท์) อ.จอมทอง

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --