น้ำตกแม่กลาง บริเวณนี้เป็นจุดน้ำไหลผ่าน
น้ำตกแม่กลาง บริเวณนี้เป็นจุดน้ำไหลผ่าน น้ำตกไหลลงมาสวยมาก เป็นสายๆ โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ร่มรื่น น้ำตกมีขนาดใหญ่ และน้ำสีสวย

น้ำตกแม่กลาง บริเวณนี้เป็นจุดน้ำไหลผ่าน

ที่เที่ยวแนะนำ