ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,488

วัดพระธาตุดอยน้อย

วัดพระธาตุดอยน้อย

 เป็นวัดโบราณ อายุกว่า 1,300 ปี มีประวัติว่าสร้างโดยพระนางจามเทวี เมื่อปี พ.ศ. 1201 มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ได้แก่ พระบรมธาตุ โข่งพระ (กรุพระ) โบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มากมายบริเวณวัดตั้งอยู่บนเขา ติดลำน้ำปิง มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบทุกทิศ


บรรยากาศรอบๆ วัดพระธาตุดอยน้อยพระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่วัดพระธาตุดอยน้อยอนุสาวรีย์พระสุพรหมยานเถระ 

การเดินทาง

อยู่ ต.ดอยหล่อ อ.จอมทอง ตามทางหลวงหมายเลข 108  กม.ที่ 43-44

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --