ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,478

วัดพระธาตุดอยน้อย

วัดพระธาตุดอยน้อย

 เป็นวัดโบราณ อายุกว่า 1,300 ปี มีประวัติว่าสร้างโดยพระนางจามเทวี เมื่อปี พ.ศ. 1201 มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ได้แก่ พระบรมธาตุ โข่งพระ (กรุพระ) โบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มากมายบริเวณวัดตั้งอยู่บนเขา ติดลำน้ำปิง มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบทุกทิศ

 

พระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่

พระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยน้อย มองเห็นวิวแม่น้ำ

วัดพระธาตุดอยน้อย มองเห็นวิวแม่น้ำ

พระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่

พระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่

พระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่

พระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่

อนุสาวรีย์พระสุพรหมยานเถระ

อนุสาวรีย์พระสุพรหมยานเถระ

การเดินทาง

อยู่ ต.ดอยหล่อ อ.จอมทอง ตามทางหลวงหมายเลข 108  กม.ที่ 43-44

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --