อนุสาวรีย์พระสุพรหมยานเถระ
พระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยน้อย มองเห็นวิวแม่น้ำ พระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่ พระธาตุดอยน้อย เชียงใหม่ อนุสาวรีย์พระสุพรหมยานเถระ

อนุสาวรีย์พระสุพรหมยานเถระ

ที่เที่ยวแนะนำ