ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,036

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ครอบคลุมพื้นที่ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา และป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ยังมีต้นนางพญาเสือโคร่งที่จะบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปี
 
 อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความสูงชัน ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ มีแนวสันเขาของดอยแปรเมืองเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ สูง 120-1,726 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นต้นกำเนิดของลำธารและลำห้วยหลายสาย เช่น น้ำสา น้ำถา น้ำแหง น้ำแม่สาคร เป็นต้น
 

ลักษณะภูมิอากาศ
 ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดเดือนพฤษภาคม 25 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเดือนมกราคม 5 องศาเซลเซียส
 
 พรรณไม้และสัตว์ป่า
 สภาพป่าประกอบไปด้วย ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็.รัง มีพรรณไม้ที่สำคัญได้แก่ เต็ง รัง ไม้ วงศ์ก่อ เหียง ยมหิน จำปีป่า สารภีดอย พะยอม ยางปาย ประดู่ ชิงชัง เก็ดดำ เก็ดแดง กางขี้มอด ตะแบกเลือด ติ้ว กระท่อม หมู คำมอก เป็นต้น
 สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่ ได้แก่ เสือ หมีควาย เก้ง กวางป่า หมูป่า ลิง อีเห็น กระต่ายป่า ตุ่น อ้น กระรอก เลียงผา หมาป่า หมูหริ่ง ไก่ป่า นกขุนทอง นกแก้ว นกขมิ้น นกหัวขวาน นกแซงแซวหางบ่วง นกตะขาบทุ่ง งู ตะกวด เต่าภูเขา เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยว

 ดอยแม่จอก
 เป็นยอดดอยที่มีความสูง 1,469 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีวิวทิวทัศน์ ของเทือกเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนสามารถมองเห็นความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และทะเลหมอกที่เป็นผืนขนาดใหญ่ กว้างไกลสุดสายตา ตั้งอยู่ท้องที่ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ปัจจุบันบริเวณเชิงดอยแม่จอกเป็นที่ตั้งที่ทำการชั่วคราวของอุทยานฯ มีที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว และลานกางเต้นท์ไว้สำหรับบริเวณนักท่องเที่ยว
 
 ดอยภูคา
 เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในอุทยานฯ สูง1,726 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บนยอดดอยเป็นป่าดิบเขา มีพันธุ์ไม้หายากหลากหลายชนิด เช่น เฟิร์นต้น กล้วยไม้สิงห์โตสยาม มองเห็นทิวทัศน์ได้ กว้างไกล และสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกได้จาก ยอดดอย อากาศหนาวเย็นตลอดปี
 
 ดอยจวงปราสาท
 มีความสูง 1,196 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นป่าสนเขา ซึ่งเป็นป่าธรรมชาติที่มีไม้สนสามใบขึ้นอยู่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถเดินป่าศึกษาธรรมชาติได้
 
 น้ำตกขุนลี
 เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสวยงาม สูง 3 ชั้น ชั้นที่สูงที่สุดสูงประมาณ 25 เมตร บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม สามารถเดินทางโดยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อจากบ้านขุนสถานประมาณ 1.8 กม. และเดินเท้าต่อ ประมาณ 1 กม.
 
 น้ำตกตาดลี
 เป็นน้ำตกขนาดกลาง สูงประมาณ 30 เมตร เป็นน้ำตกอยู่ในหุบเขา สวยงามมาก ห่างจากน้ำตกขุนลี ประมาณ 1 กม.
 
 น้ำตกน้ำลีหลวง
 เป็นน้ำตกขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 3 ชั้น ชั้นที่สูงที่สุด สูงประมาณ 70 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ห่างจากน้ำตกตาดลี ประมาณ 1 กม.
 
 ดอยธง หรือ ดอยกู่สถาน
 เป็นเขตติดต่อระหว่างบ้านขุนสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน บ้านวังน้ำเย็น ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และบ้านห้วยเอียด อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถชมวิวได้ 360 องศา สามารถกางเต้นท์ค้างแรมได้ เดินทางโดยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จากบ้านขุนสถาน ประมาณ 1.8 กม. และเดินเท้าต่อ ประมาณ 3.3 กม. ตามเส้นทางจะพบทุ่งหญ้าสลับป่าดิบเขา กล้วยไม้ และเฟิร์นป่า นานาชนิด อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
 
 น้ำตกผาแดง
 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีด้วยกัน 4 ชั้น อยู่ใกล้กับถ้ำละโอ่ง เดินทางจากที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร
 
 ถ้ำละโอ่ง
 ตั้งอยู่ท้องที่ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 1.8 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีลำธารไหลผ่าน และมีหินงอกหินย้อย ที่มีความสวยงาม เดินทางต่อจากน้ำตกผาแดงประมาณ 1 กิโลเมตร
 

 

ลานกางเต้นท์

ลานกางเต้นท์

หรือชมทะเลหมอกกันใกล้ๆ

หรือชมทะเลหมอกกันใกล้ๆ

ไร่สตอเบอรี่

ไร่สตอเบอรี่

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่ง

ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

การเดินทาง

จากจังหวัดน่าน ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 (น่าน - เวียงสา) ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 1026 (เวียงสา - นาน้อย) ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และจากอำเภอนาน้อยเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1216 (นาน้อย - ห้วยแก๊ต) ถึงที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตรจากจังหวัดแพร่ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ประมาณ 66 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านห้วยแก๊ต เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1216 ถึงที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --