สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

น่าน

Nan English Version, Please Click Here !!

น่าน > ที่พักน่าน > แผนที่น่าน > ร้านอาหารน่าน > การเดินทางน่าน > ประวัติน่าน > เทศกาลน่าน


น่านปางช้าง, น่าน

 

น่านปางช้าง: Nan Pang Chang

สนใจล่องแก่งน้ำว้า ติดต่อ  02-1641001
 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Photos taken

on 11 Aug 2002

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ถนนสู่ อ.บ่อเกลื่อ เริ่มต้นการล่องแก่ง  
ท่องเที่ยว

ล่องแก่งน้ำว้า จ.น่าน

ป่าดงดิบกลางเทือกเขาหลวงพระบาง ด้วยความสมบูรณ์ของป่า จึงเป็นแหล่งกำเนิด ลำน้ำว้า...
 

**แพ็คเกจทัวร์  น่าน ล่องแก่ง ลำน้ำว้า**

15 พ.ค. 64  -  15 ก.พ. 64

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ลำน้ำว้า  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เตรียมตัวก่อนเริ่มการล่องแก่ง  
ท่องเที่ยว
 
ล่องแก่ง ลำน้ำวา ตอนบน + กลาง  (3 วัน 2 คืน)
วันแรกของการเดินทาง สปัน - น้ำวาตอนบน - สบมาง
06.00 พร้อมที่เมืองน่าน ทำภาระกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า(1) นำสู่ อ.บ่อเกลือ อช.ขุนน่าน
10.00 บ้านสปัน สัมผัสสายน้ำว้า ตอนบน รับฟังซักซ้อมวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ขณะล่องแก่งปฐมบท เรียนรู้การบังคับเรือจากทีมงาน ซึ่งเป็นการล่องแก่งที่มีความยาก ของน้ำว้าตอนบน
10.30 ลงเรือยาง พร้อมโจนทะยาน แก่งหักศอก (แก่งวังเปียน) เป็นแก่งระดับยากให้ตื่นเต้น เร้าใจ
12.00 บริการอาหารเที่ยง (2) ปิคนิก ล่องแก่งต่อ แก่งแช่ฮอก แก่งน้ำแปด แก่งผาแต๋น แก่งส้าน
16.30 บ้านสบมาง สละเรือยาง ก่อนนำท่านสู่ ศูนย์ภูฟ้า นำท่านเข้าที่พัก บริการอาหารค่ำ
วันที่สองของการเดินทาง สบมาง - แก่งน้ำห้วยเดื่อ (โฆษณาเป๊ปซี่)
07.00 บริการอาหารเช้า(4) ก่อนเตรียมพร้อมสำหรับการล่องแก่ง นำท่านสู้ บ้านสบมางอีกครั้ง
09.00 สัมผัสแรกของน้ำว้าตอนกลาง ด้วย แก่งห้วยแก้ว แก่งห้วยสาง แก่งวังบึ่ง และแก่งเสือเต้น
12.00 แก่งห้วยวังยาว บริการอาหารเที่ยง (5) ก่อนเริ่มสัมผัสความมันส์ ของลำน้ำว้าต่อ แก่งห้วยฮี สุดมันส์ เกลียวคลื่น ที่แก่งห้วยเดื่อ (โฆษณาเป๊ปซี่) ก่อนท้ายสุดที่ แก่งผีป่า
16.00 แก่งวังบง จอดพักแรมคืน อาหารค่ำ (6) ริมหาดทรายในบรรยากาศผืนป่าขุนเขาอันพิสุทธิ์
วันที่สามของการเดินทาง แก่งห้วยน้ำแนะ - แก่งผารถเมลล์ - วังลุน - น่าน
06.00 บริการอาหารเช้า (7) ลงเรือยาง สัมผัสสายน้ำว้า แก่งห้วยน้ำแนะ แก่งโป่งค่าง แก่งผาจ้อม แก่งห้วยมะแข่น แก่งสบหมาว แก่งเสือตะปป ตื่นเต้น มันส์ แก่งผาขี้นก และแก่งผารถเมลล์
12.00 แก่งหาดทรายงาม จอดเรือพัก ริมสายธาร บริการอาหารเที่ยง (8) ล่องต่อ แก่งวังพู่
13.00 แก่งผาช้างเหยียบ ถ้ำวังนาค แก่งโตน แก่งใหม่ สุดมันส์เกลียวคลื่น แก่งสร้อย แก่งยาว
16.00 แก่งวังลุน สละเรือยาง ขึ้นรถยนต์เฉพาะเส้นทาง สู่บ้านหนองแดง เพื่อเดินทางสู่ เมืองน่าน
  คณะ 4-5 ท่าน  อัตราบริการท่านล่ะ 7,900 บาท
คณะ 6-7 ท่าน  อัตราบริการท่านล่ะ 5,300 บาท
อัตรานี้รวมบริการ 1.ค่ารถยนต์เฉพาะเส้นทาง 2.ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นท์) 3. อาหาร 8 มื้อ 4.ค่าประกันการเดินทาง 5.ค่าเจ้าหน้าที่พายเรือ 6.ค่าเครื่องดื่ม และผลไม้
7.ค่าชูชีพ-หมวกกันกระแทก 8.ค่าเรือยางล่องแก่ง 9.ค่ามัคคุเทศก์ - บริการ
สิ่งที่ควรนำไป รองเท้าสวมสบาย/ชุดเล่นน้ำ/ไฟฉาย/ยารักษาโรคประจำตัว/อื่นๆ ที่เห็นสมควร
**หมายเหตุ** โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและยุติธรรม
**กรกฏาคม - สิงหาคม ปริมาณน้ำมาก ในการล่องแก่ง มีความเสี่ยงพอสมควร
**กันยายน - มกราคม ปริมาณน้ำคงที่ ในการล่องแก่ง มีความปลอดภัยสูง
ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง 1 วันเต็ม
วันที่ 1
06.00 อรุณสวัสดิ์ เมืองน่าน ทำภาระกิจส่วนตัว ก่อนบริการอาหารเช้า (1)
07.00 นำท่านขึ้นรถยนต์เฉพาะเส้นทาง เพื่อเดินทางสู่ อำเภอสันติสุข บ้านแม่สะนาน
08.30 บ้านแม่สะนาน เปลี่ยนเป็นรถยนต์ 4WD ผ่านห้วยน้ำแนะ สู่ลำน้ำว้าตอนกลาง
09.00 ลำน้ำว้าตอนกลาง รับฟังการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยขณะล่องแก่ง สาธิตวิธีการพายเรือ การนั่ง การหมอบ ลงเรือยาง ปฐมบทของความมันส์ กับแก่งแม่สะนาน แก่งห้วยโป่งค่าง แก่งผาจ้อม แก่งสบห้วยมะแข่น แก่งขอน แก่งสบหมาว สนุกสนานกับการพิชิต แก่งผาขี้นก และเกลียวคลื่น หฤโหด แก่งผารถเมลล์
12.00 แก่งหาดทรายงาม บริการอาหารกลางวัน (2) พักผ่อน ก่อนเริ่มล่องแก่งต่อ แก่งผาช้างเหยียบ แก่งถ้ำวังนาค ระหว่างทาง แวะชมน้ำตก เสน่ห์แห่งผืนป่า ล่องผ่าน แก่งเสือเต้น แก่งโตน แก่งใหม่ และท้ายสุดที่ แก่งสร้อย และแก่งยาว
15.30 แก่งวังลุน สละเรือยาง เล่นน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ ก่อนขึ้นรถยนต์ 4WD
16.00 บ้านหนองแดง เพื่อเปลี่ยนรถยนต์ ปิคอัพ นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองน่าน
17630 น่าน คณะเดินทางท่องเที่ยวต่อ หรือ เดินทางกลับ ตามอัธยาศัย
  คณะ 4-5 ท่าน อัตราค่าบริการ 3,700 บาท
คณะ 6-7 ท่าน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท
อัตรานี้รวม 1.ค่ารถยนต์เฉพาะเส้นทาง 2.ค่าเรือยางล่องแก่ง 3.ค่าอาหาร 2 มื้อ 4.ชูชีพ-หมวกกันกระแทก 5.ค่าประกันการเดินทาง 6.เครื่องดื่ม และ ผลไม้ 7.ค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือ 8.ค่ารถยนต์ 4WD 9.ค่าธรรมเนียม
สิ่งที่ควรนำไป ชุดเล่นน้ำ/รองเท้าสวมสบาย/ยารักษาโรคประจำตัว/อื่นๆ ที่เห็นคุณเห็นสมควร
**หมายเหตุ** โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและยุติธรรม
**กรกฏาคม - สิงหาคม ปริมาณน้ำมาก ในการล่องแก่ง มีความเสี่ยงพอสมควร
**กันยายน - มกราคม ปริมาณน้ำคงที่ ในการล่องแก่ง มีความปลอดภัยสูง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  นาทีระลึกขวัญของนักล่องแก่ง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  คลื่นสงบเมื่อผ่านแก่ง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หัวหัวเรือให้ตรงก่อนเข้าสู่แก่ง  
ท่องเที่ยว

 

โปรแกรมล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง 2วัน 1 คืน
วันแรกของการเดินทาง ล่องแก่ง ลำน้ำว้า ตอนกลาง
06.00 พร้อมที่เมืองน่าน ทำภาระกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า(1) นำสู่ อ.บ่อเกลือ อช.ขุนน่าน
07.00 นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่อำเภอบ่อเกลือ บ้านสบมาง เตรียมพร้อมล่องแก่ง
09.30 นำท่านลงเรือยาง สัมผัสสายน้ำว้า ตอนกลาง ซักซ้อมวิธีและวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ปฐมบท กับแก่งขอน แก่งห้วยแก้ว แก่งห้วยสาง เรียนรู้การบังคับเรือจากทีมงานพายเรือ
12.00 แก่งห้วยวังยาว บริการอาหารกลางวัน(2) ก่อนเริ่มสัมผัสความมันส์ ของลำน้ำว้าต่อแก่งห้วยฮี สุดมันส์ เกลียวคลื่น ที่แก่งห้วยเดื่อ (โฆษณาเป๊ปซี่) ติดตาเร้าใจที่ แก่งผีป่า
16.00 แก่งวังบง จอดพักแรมคืน ตั้งแคมป์ ริมหาดทราย ในบรรยากาศผืนป่า ขุนเขา อันพิสุทธิ์
18.30 บริการอาหารค่ำ(3) ท่ามกลางอ้อมกอดธรรมชาติ กับตะเกียงดวงน้อย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สองของการเดินทาง แก่งห้วยน้ำแนะ - แก่งผารถเมลล์ - วังลุน - น่าน
06.00 บริการอาหารเช้า (4) ในบรรยากาศริมสายธาร ก่อนเตรียมสัมภาระลงเรือ เพื่อล่องแก่ง
08.30 สัมผัสสายน้ำว้าวันนี้อยู่ในความยากระดับ 3-5 เริ่มต้นด้วย แก่งห้วยน้ำแนะ แก่งโป่งค่าง แก่งผาจ้อม สนุกสุดมันส์ แก่งห้วยมะแข่น ตื่นเต้น เร้าใจ แก่งสบหมาว ก่อนล่องแก่งต่อ โจนทะยาน ผ่านแก่งเสือตะปป ตื่นเต้นกับเกลียวคลื่น ที่แก่งผาขี้นก และ แก่งผารถเมลล์
12.00 แก่งหาดทรายงาม จอดเรือพัก ริมสายารของน้ำว้าตอนกลาง บริการอาหารกลางวัน(5)
13.00 แก่งเสือเต้น แก่งถ้ำวังนาค แก่งโตน แก่งใหม่ สุดมันส์ ของเกลียวคลื่น แก่งสร้อย แก่งยาว
15.30 แก่งวังลุน สละเรือยาง เล่นน้ำ ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ขึ้นรถยนต์เฉพาะเส้นทาง สู่บ้านหนองแดง
16.30 น่าน คณะเดินทางกลับ หรือเดินทางท่องเที่ยวต่อ ตามอัธยาศัย อาหารเย็น (อิสระ)
  คณะ 4-5 ท่าน  อัตราบริการท่านล่ะ 5,200 บาท
คณะ 6-7 ท่าน  อัตราบริการท่านล่ะ 3,500 บาท
อัตรานี้รวมบริการ 1.ค่ารถยนต์เฉพาะเส้นทาง 2.ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นท์) 3. อาหาร 5 มื้อ 4.ค่าประกันการเดินทาง 5.ค่าเจ้าหน้าที่พายเรือ 6.ค่าเครื่องดื่ม และผลไม้
7.ค่าชูชีพ-หมวกกันกระแทก 8.ค่าเรือยางล่องแก่ง 9.ค่ามัคคุเทศก์ - บริการ
สิ่งที่ควรนำไป รองเท้าสวมสบาย/ชุดเล่นน้ำ/ไฟฉาย/ยารักษาโรคประจำตัว/อื่นๆ ที่เห็นสมควร
**หมายเหตุ** โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและยุติธรรม
**กรกฏาคม - สิงหาคม ปริมาณน้ำมาก ในการล่องแก่ง มีความเสี่ยงพอสมควร
**กันยายน - มกราคม ปริมาณน้ำคงที่ ในการล่องแก่ง มีความปลอดภัยสูง
ล่องแก่ง ลำน้ำวา ตอนกลาง + กลาง  (3 วัน 2 คืน)
วันแรกของการเดินทาง สบมาง - น้ำวาตอนบน - วังบง
06.00 พร้อมที่เมืองน่าน ทำภาระกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า(1) นำสู่ อ.บ่อเกลือ บ้านสบมาง
10.00 บ้านสปัน สัมผัสสายน้ำว้า ตอนบน รับฟังซักซ้อมวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ขณะล่องแก่งปฐมบท เรียนรู้การบังคับเรือจากทีมงาน ซึ่งเป็นการล่องแก่งที่มีความยาก ของน้ำว้าตอนบน
11.00 สัมผัสน้ำว้าตอนกลาง ฝึกทักษะ การพาย การนั่ง กับแก่งระดับง่าย แก่งห้วยแก้ว แก่งห้วยสาง
12.00 แก่งห้วยกาย จอดพักริมสายธาร บริการอาหารเที่ยง (2) พักผ่อน เล่นน้ำ อย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับ แก่งวังบึ่ง และ แก่งเสือเต้น แก่งห้วยวังยาว และท้ายสุดมันส์ที่ แก่งห้วยลอย
16.00 แก่งวังบาง จอดพักแรมคืน อาหารค่ำ (3) ริมหาดทรายในบรรยากาศผืนป่าขุนเขาอันพิสุทธิ์
วันที่สองของการเดินทาง แก่งห้วยน้ำแนะ - แก่งห้วยเดื่อ - แก่งสบหมาว
07.00 บรากรอาหารเช้า(4) ก่อนเตรียมพร้อมล่องแก่ง ลงเรือยาง พร้อมที่จะโลดแล่นเหนือสายน้ำ กับแก่งห้วยฮี สุดมันส์ เกลียวคลื่น ที่แก่งห้วยเดื่อ(โฆษณาเป๊ปซี่) แก่งผีป่า แก่งแม่สะนาน
12.00 แก่งหาดงามบ้านตอง บริการอาหารเที่ยง (5) ก่อนเริ่มสัมผัสความมันส์ ของลำน้ำว้า  แก่งโป่งค่างตลอดบ่าย ท่านจะสนุกสนานกับ แก่งผาจ้อม เร้าใจ กับแก่งห้วยมะแข่น แก่งยาว แก่งขอน
16.00 แก่งสบหมาว หันหัวเรือเกยหาด ตั้งแคมป์พัก บริการอาหารค่ำ (6) ในอ้อมกอดธรรมชาติ
วันที่สามของการเดินทาง สบหมาว - แก่งผารถเมลล์ - วังลุน - น่าน
06.00 บริการอาหารเช้า (7)ก่อนเตรียมลงเรือยาง โจนทะยาน สู่แก่งวังไทร ตื่นเต้น แก่งผาขี้นกและ แก่งผารถเมลล์ แก่งผาช้างเหยียบ ถ้ำวังนาค แก่งโตน เกลียวคลื่น สุดมันส์ ที่แก่งใหม่
12.00 แก่งหาดป่าไคร้ บริการอาหารเที่ยง (8) ก่อนล่องสู่ แก่งผาแดง ท้ายสุดที่แก่งสร้อย แก่งยาว
16.00 แก่งวังลุน สละเรือยาง ขึ้นรถยนต์เฉพาะเส้นทาง สู่บ้านหนองแดง เพื่อเดินทางสู่ เมืองน่าน
  คณะ 4-5 ท่าน  อัตราบริการท่านล่ะ 5,800 บาท
คณะ 6-7 ท่าน  อัตราบริการท่านล่ะ 3,900 บาท
อัตรานี้รวมบริการ 1.ค่ารถยนต์เฉพาะเส้นทาง 2.ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นท์) 3. อาหาร 8 มื้อ  4.ค่าประกันการเดินทาง 5.ค่าเจ้าหน้าที่พายเรือ 6.ค่าเครื่องดื่ม และผลไม้
7.ค่าชูชีพ-หมวกกันกระแทก 8.ค่าเรือยางล่องแก่ง 9.ค่ามัคคุเทศก์ - บริการ
สิ่งที่ควรนำไป รองเท้าสวมสบาย/ชุดเล่นน้ำ/ไฟฉาย/ยารักษาโรคประจำตัว/อื่นๆ ที่เห็นสมควร
**หมายเหตุ** โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและยุติธรรม
**กรกฏาคม - สิงหาคม ปริมาณน้ำมาก ในการล่องแก่ง มีความเสี่ยงพอสมควร
**กันยายน - มกราคม ปริมาณน้ำคงที่ ในการล่องแก่ง มีความปลอดภัยสูง
ล่องแก่ง ลำน้ำว้า ตอนล่าง แม่จริม (เหมาลำ)
กำหนดการเดินทาง ช่วงเช้า
06.00 คณะเดินทางถึงจังหวัดน่าน รับประทานอาหารเช้า (อิสระ)
07.30 พร้อมที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม
09.00 บ้านน้ำปุ๊ รับฟังการสาธิตวิธีการปฏิบัติตน ให้ปลอดภัยขณะล่องแก่ง
09.30 ลงเรือยางรับความตื่นเต้น ที่แก่งสาลี่ สนุกสุดมันส์ กับแก่งหลวง
11.30 แก่งไทร เรือยางโลดแล่นเหนือสายน้ำ ผ่านแก่งไฮ เร้าใจแก่งตึก แก่งโตน แก่งสามเส้า แก่งบ่อ แก่งกระทิง จนถึงแค้มป์ช้าง สละเรือยาง ลงเล่นน้ำ ก่อนนำท่านกลับสู่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่
กำหนดการเดินทาง ช่วงบ่าย
11.30 คณะเดินทางถึง จังหวัดน่าน รับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ)
12.30 พร้อมที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม
14.00 บ้านน้ำปุ๊ รับฟังการสาธิตวิธีการปฏิบัติตน ให้ปลอดภัยขณะล่องแก่ง
14.30 ลงเรือยางรับความตื่นเต้น ที่แก่งสาลี่ สนุกสุดมันส์ กับแก่งหลวง
17.00 แก่งไทร เรือยางโลดแล่นเหนือสายน้ำ ผ่านแก่งไฮ เร้าใจแก่งตึก แก่งโตน แก่งสามเส้า แก่งบ่อ แก่งกระทิง จนถึงแค้มป์ช้าง สละเรือยาง ลงเล่นน้ำ ก่อนนำท่านกลับสู่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่
  (คณะไม่เกิน 8 ท่าน)  อัตราบริการ ลำละ 2,500 บาท
อัตรนี้รวมบริการ 1.ค่าเรือยางล่องแก่ง 2.ค่าชูชีพ+หมวกกันกระแทก 3.ค่าประกันการเดินทาง 4.ค่าธรรมเนียม 5.ค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือยาง 6. ค่ารถยนต์เฉพาะเส้นทาง
สิ่งที่ควรนำไป รองเท้าสวมสบาย/ชุดเล่นน้ำ/ไฟฉาย/ยารักษาโรคประจำตัว/อื่นๆ ที่เห็นสมควร
**หมายเหตุ** โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและยุติธรรม
 

รายการ และราคาข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่องหน้า

สนใจติดต่อ สนง Thai-Tour.Com โทร. 02-2119654
หรือ sales@thi-tour.com

N
a
m

W
a

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำนิ่งเมื่อผ่านแก่ง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  แก่งน้ำและกระแสน้ำเชี่ยว  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  แก่งเสือเต้น  ส่วนที่แคบของลำน้ำว้าตอนกลาง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  สะพานไม้สาน ภูมิปัญญาชาวบ้านเดินทางผ่านลำธารน้อยใหญ่ หลังเสร็จสิ้นการล่องแก่ง  
  บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านชาวลั้ว, ระหว่างเดินทางกลับจากการล่องแก่งทุ่งข้าวเขียวขจี ตลอดทางผ่านหมู่บ้านกว่า 1 ชั่วโมง  
ท่องเที่ยว

 

แผนผัง น่าน
::: เที่ยวน่าน
:::
โรงแรมน่าน
::: ที่พักน่าน
::: ทัวร์น่าน
::: ทัวร์ลาวใต้
::: ทัวร์ดอยภูคา
::: ทัวร์ล่องแก่งน้ำว้า
::: ที่พัก น่าน
::: สถานที่ท่องเที่ยวน่าน:
::: อำเภอเมืองน่าน
::: อำเภอบ้านหลวง
::: อำเภอนาหมื่น

::: อำเภอนาน้อย
:::
อำเภอท่าวังผา
::: อำเภอปัว
::: อำเภอทุ่งช้าง
 กิจกรรม
  ::: ล่องแก่งลำน้ำว้า
::: การเดินทางน่าน
  ::: แผนที่น่าน
::: เทศกาล น่าน
::: ร้านอาหาร น่าน
::: ของฝาก น่าน

 

::: โรงแรม น่านบูติค
::: ป่าปัวภูคา
:::
อภิรตา รีสอร์ท

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

ท่องเที่ยว