ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, น่าน

จังหวัดน่านมีสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงอยู่หลายอย่างเช่น ผ้าลายน้ำไหล (ผ้าฝ้าย) ผลิต-ภัณฑ์หวาย เครื่องเงิน หัตถกรรมชาวเขา ส่วนผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัด ได้แก่ ส้มสีทอง มะไฟจีน ลิ้นจี่ และหมากต๋าว (เป็นลูกไม้ชนิดหนึ่งที่ต้องต้มเอาเนื้อข้างในออกมาเชื่อม เป็นเหมือนลูกชิดใส่น้ำแข็งรับประทาน)

ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

อำเภอเมือง
เครื่องเงินเขาน้อย 116 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ โทร. 054-772486 จำหน่ายเครื่องเงินต่างๆ
เงินน่าน 42/22 ถนนมหายศ จำหน่ายเครื่องเงินต่างๆ
จางตระกูล 304-306 ถนนสุมนเทวราช โทร. 054-710016, 054-799074 จำหน่ายผ้าชาวเขา ผ้าทอลื้อ ผ้าทอลายน้ำไหล ผ้าฝ้ายแท้
ชมพูภูคา ถนนน่าน-บ้านหลวง กิโลเมตรที่ 2 จำหน่ายเครื่องเงิน ผ้าทอ
ทนันไชย 1 ถนนเจตบุตร ข้างโรงเรียนสตรีศรีน่าน โทร. 054-710515 จำหน่ายผ้าทอลายน้ำไหล ผ้าทอลื้อ เครื่อประดับชาวเขา แหนม สินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
น่านหัตถศิลป์ 2/10 ถนนเจ้าฟ้า โทร. 054-710308 จำหน่ายผ้าทอพื้นเมือง หัตถกรรมชาวเขา เครื่องเงิน
น่านการหวาย 244/15-20 ถนนมหายศ จำหน่ายเครื่องหวาย
แบบบูแฮน์เมค 42 ถนนสุริยพงษ์ โทร. 054-710727 จำหน่ายผ้าทอพื้นเมือง
ฝ้าย 37/5 ถนนข้าหลวง จำหน่ายผ้าลายน้ำไหล สินค้าพื้นเมืองต่างๆ
มหายศเครื่องหวาย 43/1 ถนนมหายศ จำหน่ายเครื่องหวาย
องุ่นคนเมือง 223 ถนนสุมนเทวราช จำหน่ายเครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา
อำเภอปัว
ชำนาญเครื่องเงิน 105 หมู่ 9 บ้านป่ากลาง ตำบลศิลาแลง จำหน่ายเครื่องเงิน เครื่องประดับชาวเขา
ป่ากลางซิลเวอร์แวร์ 75 หมู่ 9 ตำบลศิลาแลง จำหน่ายเครื่องเงินต่างๆ อนุรักษ์ 51 หมู่ 3 บ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง จำหน่ายเครื่องเงินรูปพรรณต่างๆ
อนุรักษ์ 51 หมู่ 3 บ้านปากกลาง ตำบลป่ากลาง จำหน่ายเครื่องเงินรูปพรรณต่าง ๆ
อำเภอท่าวังผา
จันทร์สมการทอ 68 บ้านหนองบัว โทร. 054-771519, 054-799074 จำหน่ายผ้าทอลายไทยน้ำลื้อ ลายน้ำไหล ลายยกมุก เครื่องเงินต่างๆ


 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --