หรือชมทะเลหมอกกันใกล้ๆ
ลานกางเต้นท์ หรือชมทะเลหมอกกันใกล้ๆ ไร่สตอเบอรี่ ดอกพญาเสือโคร่ง ดอกพญาเสือโคร่ง ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

หรือชมทะเลหมอกกันใกล้ๆ