ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, น่าน

เทวี ในโรงแรมเทวราช 466 ถนนสุมนเทวราช โทร. 054-710212, 710078, 710094
พวงชมพูคอฟฟีช๊อฟ โรงแรมซิตี้ปาร์ค ตำบลดู่ใต้ ถนนยันตรกิจโกศล โทร. 054-710076, 054-751343-5
พิณผับ ในโรงแรมน่านฟ้า 438440 ถนนสุมนเทวราช โทร. 054-771697
เรือนแก้ว 1/1 ถนนสุมนเทวราช โทร. 054-710631
รวยรื่น 855/1 ถนนมหาพรหม
ละอองแก้ว 33/7 ถนนเปรมประชาราษฎร์
วิไลการ์เด้น 312 ถนนเปรมประชาราษฏร์ (สายน่าน-ทุ่งวังผา) โทร. 054-771311, 710089
ศาลาอีสานคลาสสิค 37/5 ถนนเจ้าหลวง โทร. 054-710928
สุริยาการ์เด้น 9 ถนนสุมนเทวราช โทร. 054-710687, 054-772980
เลิศรส 349/11 ถนนสุมนเทวราช ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ
สองเถาโภชนา 75/15 ถนนอันตวรฤทธิเดช
สวนอีสาน 2/1 ถนนมหายศ โทร. 054-710761, 054-772913
สวนอาหารริมน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ถนนมโน ข้างสำนักงานป่าไม้จังหวัด ริมแม่น้ำน่าน
สุรัตน์ หลัง สวท. น่าน ถนนมโน

 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --