การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, น่าน

รถยนต์

 

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้เส้นทาง 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลก และจากจังหวัดพิษณุโลกให้ใช้เส้นทางหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กม.

 

รถโดยสารประจำทาง

 

สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดน่านทุกวัน วันละหลายเที่ยว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-936-3670 ส่วนรถโดยสารของบริษัทเอกชนติดต่อได้ที่บริษัทแพร่ทัวร์ โทร. 02-936-3554,02-936-2939 และบริษัทถาวรฟาร์ม โทร. 02-282-3341-5

 

รถไฟ

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จากอำเภอเด่นชัยสามารถต่อรถโดยสารประจำทางมาลงที่จังหวัดน่านได้

 

เครื่องบิน

 

บริษัทการบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ-น่าน ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-356-1111 แอร์เอเซีย โทร 02-515-9999 นกแอร์ โทร 02-627-2000

 

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

 

อำเภอเวียงสา      ระยะทาง     25 กม.
อำเภอสันติสุข     ระยะทาง     32 กม.
อำเภอแม่จริม      ระยะทาง     38 กม.
อำเภอท่าวังผา     ระยะทาง    41 กม.
อำเภอบ้านหลวง  ระยะทาง    45 กม.
อำเภอนาน้อย       ระยะทาง    60 กม.
อำเภอปัว             ระยะทาง    60 กม.
อำเภอเชียงกลาง  ระยะทาง    76 กม.
อำเภอนาหมื่น      ระยะทาง    80 กม.
อำเภอทุ่งช้าง       ระยะทาง   86 กม.
อำเภอบ่อเกลือ      ระยะทาง   133 กม.
กิ่งอำเภอสองแคว ระยะทาง    75 กม.

 

ระยะทางจากจังหวัดน่านไปยังจังหวัดใกล้เคียง

 

จังหวัดพะเยา                          ระยะทาง       176 กม.
จังหวัดเชียงราย                      ระยะทาง       270 กม.
จังหวัดเชียงใหม่                     ระยะทาง       318 กม.
จังหวัดแพร่                            ระยะทาง       118 กม.
อำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่)      ระยะทาง      142 กม.

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 054)

สำนักงานจังหวัดน่าน ถนนสุริยะพงษ์ 054-710-341
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ถนนสุริยพงษ์  054-751-029
สถานีตำรวจภูธร ถนนสุริยะพงษ์  054-710-199
โรงพยาบาลจังหวัดน่าน ถนนวรวิชัย 054-710-138
บริษัทการบินไทย จำกัด ถนนมหาพรหม  054-710-377
ท่าอากาศยานจังหวัดน่าน ถนนวรวิชัย  054-711-308
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนเปรมประชาราษฎร์  054-795-009


 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --