เพิ่มรูป แก้ไข View : 8,091

ที่เที่ยวยอดฮิต จังหวัดน่าน

ที่เที่ยวยอดฮิต จังหวัดน่าน

ที่เที่ยวยอดฮิต จังหวัดน่าน

1.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

เป็นแหล่งกำเนิดของห้วยน้ำลำธารอันหลากหลายที่ และประวัติศาสตร์โบราณที่เล่าถึงตำนานของคนเมืองน่านที่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,980 เมตร ครอบคลุมท้องที่ อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอแม่จริม อำเภอท่าวังผา อำเภอสันติสุข และอำเภอบ่อเกลือ ด้วยลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนสวยงามมาก มีสภาพป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าสน ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณป่าปาล์มดงดิบ อันอุดมสมบูรณ์ มีถ้ำ น้ำตก และทิวทัศน์

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

 

2.ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์

ดอยเสมอดาว เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขา เหมาะสำหรับการพักผ่อน สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกในจุดเดียวกันได้ ส่วนผาหัวสิงห์ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นผาที่มีรูปร่างเหมือนโตนอนหมอบอยู่ สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศ สามารถมองเห็นตัวอำเภอเวียงสา แนวของทิวเขา ผาชู้และแม่น้ำน่าน อีกทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกและทะเลหมอกที่สวยอีกที่หนึ่ง

ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์

 

3.วัดภูมินทร์

อาคารในแนวตะวันออก-ตกเป็นพระวิหาร และอาคารแนวเหนือ-ใต้ เป็นพระอุโบสถ รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รับการบูรณะครั้งใหญ่สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) ใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี

วัดภูมินทร์

 

4.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ห้องจัดแสดงชั้นล่าง จัดแสดงชาติพันธุ์วิทยาเกี่ยวกับล้านนา การทอผ้าและผ้าพื้นเมืองน่านแบบต่างๆที่สวยงามมาก การสาธิตงาน ประเพณีและความเชื่อต่างๆ การจัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และเครื่องใช้ ของชนกลุ่มน้อยในเมืองน่าน รวม 5 เผ่าด้วยกัน คือ ไทยลื้อ แม้ว เย้า ถิ่น และผีตองเหลือง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

 

5.วัดพระธาตุแช่แห้ง

องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบของพระธาตุแช่แห้ง สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย โดยรอบองค์บุด้วยทองจังโก (ทองดอกบวบ ทองเหลืองผสมทองแดง) ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง

 

6.น้ำตกศิลาเพชร

น้ำตกนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวน่านมานาน ตัวน้ำตกขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ได้รับการจัดการเป็นอย่างดี เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา น้ำมาจากลำน้ำย่างจะไหลตกลงมาจากหน้าผาหลายชั้นลดหลั่นกันไป มีทั้งหมด3ชั้น ด้วยเนื่องจากเป็นแอ่งจึงเหมาะกับการเล่นน้ำ น้ำใสสะอาดบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า บริเวณใกล้เคียงมีร้านค้าให้บริการ เป็นอีกที่ที่เหมาะกับการพักผ่อน

น้ำตกศิลาเพชร

 

7.วัดพระธาตุเขาน้อย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ.2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกัน

วัดพระธาตุเขาน้อย

 

8.ภูฟ้า

จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของภูฟ้าได้รอบ พระตำหนักภูฟ้าซึ่งเป็นที่ทรงงานของพระองค์แต่ไม่สามารถเข้าไปชมด้านในได้แต่มีระเบียงสำหรับเดินเที่ยวชมทัศนียภาพได้โดยรอบเช่นกัน ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าซึ่งมีการจำลองการใช้ชีวิตของชาวเขาเผาต่างๆ นอกจากนั้นยังมีไร่ชาอู่หลง แปลงเกษตรแบบปลอดสารพิษ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้เข้าไปได้ดูได้ชมกันอีกด้วย หากเบื่อแหล่งทำการเกษตรรอบๆ ภายในยังมีไม้ดอกไม้ประดับให้ได้ชมในแถบมีร้านขายของฝาก(ชาวเขา) แถมยังมีบริการที่พัก และร้านอาหารอีกด้วย ถือว่าค่อนข้างครบวงจรเลยทีเดียว

ภูฟ้า

 

9.อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

มีพื้นที่ประมาณ 583,750 ไร่ หรือ 934 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดน่าน ได้แก่ เวียงสา นาน้อย และนาหมื่น เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยดอยคำเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เป็นต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำน่าน มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลากหลาย(ตามแต่สภาพพื้นที่) เป็นทั้งป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ  สัตว์ป่าที่สำคัญได้แก่นกยูงไทย สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งพบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

 

10.อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

มีพื้นที่กว้างใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความสูงชัน ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ มีแนวสันเขาของดอยแปรเมืองเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างน่านและแพร่ เป็นต้นกำเนิดของลำธารและลำห้วยหลายสาย  ที่สถานีวิจัยต้นน้ำในอุทยานมีนางพญาเสือโคร่งและดอกไม้อื่นๆพากันออกดอกบานในช่วงฤดูหนาว

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --