เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,900

9 วัด น่าน สายทำบุญ ต้องไปให้ได้

9 วัด น่าน สายทำบุญ ต้องไปให้ได้

 

1. วัดพระธาตุแช่แห้ง
ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ไม่สูงมาก ขึ้นไปด้านบนสามารถมองเห็นวิวแต่ไกล ที่น่าสนใจคือ เป็นศิลกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากล้านช้างที่งดงามและหาดูได้ยาก หาชมได้คือพระธาตุแช่แห้ง เป็นวัดสำหรับคนที่เกิดในปีเถาะ (กระต่าย)

 

2. วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
เป็นวัดที่มีอายุมากกว่า 600 ปี สถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ด้านในวิหารประดิษฐาณพระประธานองค์ใหญ่

 

3. วัดมิ่งเมือง
วัดนี้มีลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่อยู่ผนังด้านนอกของพระอโบสถ มีความสวยงาม และยังได้ประดิษฐานเสาหลักเมือง ผู้คนเลยมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก

 

4. วัดภูมินทร์
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาก ชื่อเสียงได้มาจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือที่เรียกวา "ฮูบแต้ม" แต่ภาพที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก คือภาพ "ปู่ม่าน ย่าม่าน " มีคนให้ความสนใจมาถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก

 

5. วัดสวนตาล
เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังประดิษฐาน ของ "พระเจ้าทองทิพย์ " มีประชาชนเดินทางมาสักการะกันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง

 

6. วัดพระธาตุเขาน้อย
เป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาน้อย ก็เลยตั้งชื่อตามเขาน้อย ทางขึ้นวัดมีบันไดนาค 303 ขั้น พอเราได้เดินขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะเห็นวิวด้านหน้าที่เป็นวิวเมือง สวยงาม

 

7. วัดหัวข่วง
เป็นวัดที่มีความสำคัญมีลัษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่านฝีมือประณีตงดงาม และที่สำคัญอีกเรอืงยังมีการลงรักปิดทองประดับกระจกเป็นสถานที่เก็บ พระไตรปิฎก และคำภีร์ไบราณ ที่มีอายุหลายปี

 

8. วัดหนองบัว
เป็นวัดที่มีภาพจิตรกรรมที่สวยงามสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี แล้วยังนับว่าเป็นคุณค่าทางศิลปะและความสมบูรณ์ด้วย

9. วัดดอนมูล
เป็นนสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อที่ยังคงรูปแบบเดิมให้มากที่สุด เป็นวัดที่มีผู้คนมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --