ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 793

น้ำตกแม่ริด

อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ยังคงสภาพธรรมชาติไว้ครบถ้วน มีความสวยงามพอสมควร และมีน้ำไหลตลอดปี ระยะทางประมาณ 58 กม. โดยทางรถยนต์และเดินเท้าประมาณ 3 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --