ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,349

ถ้ำผีแมน

ถ้ำผีแมน ชาวบ้านมักเรียกถ้ำที่พบโลงศพของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ว่าถ้ำผีแมน ซึ่งพบถึง 74 แห่ง ใน อ.ปางมะผ้า แต่ถ้ำผีแมนแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด โดยไม่ต้องมีคนนำทาง เพราะมีการติดตั้งไฟฟ้าภายในถ้ำให้ชมได้อย่างสะดวก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --