ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 671

ห้วยจอกหลวง

เป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยจอกหลวงอยู่บริเวณป่าแม่ยะ ตำบลแม่ฮี้มีการปลูกไม้ดอกไม้หนาวหลายชนิดและออกดอกในฤดูหนาวตั้งอยู่บนภูเขาและมีทิวทัศน์สวยงามมาก อยู่ห่างจากอำเภอปายประมาณ 43 กม. ฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือ ฤดูหนาว 

---------------------------------------------------------------------------

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --