ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 944

น้ำตกซู่ซ่า

อยู่ในเขตบ้านแม่สุยะ ต.ห้วยผา เป็นน้ำตกที่ทะลุจากซอกเขาเป็นทางยาวประมาณ 100 ม. ขนานไปกับลำน้ำ ต้องเดินเท้าเข้าไปอีก 3 ชั่วโมง

 

---------------------------------------------------------------------------

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --