ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 798

บ้านห้วยเสือเฒ่า

บ้านห้วยเสือเฒ่า กลุ่มชาวปาดองหรือกะเหรี่ยงคอยาวซึ่งรวมตัวกันประมาณ 20 หลังคาเรือนในหมู่บ้านนี้ จะอาศัยอยู่ในกลุ่มของตัวเอง ไม่ปะปนกับชาวบ้านซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงหรือยางแดง เป็นกลุ่มชุมชนที่รักสงบ มีเอกลักษณ์อยู่ที่สตรีต้องสวมห่วงทองเหลืองที่คอ กะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่ามีความเป็นอยู่ไม่ต่างจากกะเหรี่ยงคอยาวที่บ้านในสอยและบ้านน้ำเพียงดิน คืออาศัยอยู่ในบ้านยกพื้น หลังคามุงใบตองตึง มีขายของที่ระลึกตามเพิงต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 20 แห่ง ของที่วางจำหน่ายจะมีทั้งกำไลทองเหลือง ห่วงคอตีด้วยมือ ผ้าทอและย่าม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --