ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 922

น้ำตกแม่สะกึดหลวง

น้ำตกแม่สะกึดหลวง เป็นน้ำตกขนาดเล็กท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น แต่เพราะยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก บรรยากาศบริเวณน้ำตกจึงเงียบสงบ น้ำในลำธารไม่ลึกมาก สามารถลงแช่น้ำได้ บรรยากาศดี แวดล้อมไปด้วยป่าร่มครื้ม สามารถมองเห็นน้ำตกไหลตกจากหน้าผา จากน้ำตกแม่สะกึดหลวงมีทางขึ้นเขาชันไปยังน้ำฮูหายใจและดอยปุย ซึ่งเป็นที่เที่ยวสำหรับผู้รักธรรมชาติอีกด้วย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --