ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 906

น้ำตกผาบ่อง

น้ำตกผาบ่อง เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็กแต่มีความสูงมาก ชาวบ้านจะเรียกว่า น้ำคำขอนเพราะเกิดจากห้วยคำขอน สายน้ำไหลลดหลั่นลงมาจากหน้าผาหินที่สูง 40 เมตร แต่ว่ากระแสน้ำจะไม่รุนแรง ด้านหน้าเป็นแอ่งน้ำเล็กๆ สามารถลงเล่นได้ อีกทั้งยังแวดล้อมไปด้วยป่าเบญจพรรณ (ในหน้าแล้งน้ำจะแห้ง)

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --