ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 896

บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม

ห่างจากบ้านละอูบประมาณ 4 กม. โดยใช้เส้นทางสาย 1266 ราษฎรจึงได้รับการพัฒนาให้สามารถทำผ้าจากขนแกะการปลูกไม้ผลเมืองหนาวและอื่นๆ จึงเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของชาวเขาทั่วไปได้เป็นอย่างดี

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --